BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szulczewski Grzegorz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Lekcja kryzysu : etyczny kapitalizm konieczność czy utopia?
A Lesson from the Crisis : Capitalism Will be Ethical or None?
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2010, vol. 13, nr 1, s. 177-185
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Kapitalizm, Etyka, Kryzys gospodarczy
Capitalism, Ethics, Economic crisis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Już na początku refleksji etycznej nad kryzysem, możemy zauważyć, że błąd, który doprowadził świat finansów na skraj katastrofy nie polegał wcale na tym, iż nagle doszło do pomyłek na masową skalę w szacowaniu ryzyka czy w podejmowaniu nieracjonalnych decyzji. Wręcz przeciwnie, cały sektor finansowy-bankowy wdrażał od połowy lat siedemdziesiątych wraz z informatyzacją coraz bardziej finezyjne formy operacji finansowych. Towarzyszyło temu rozbudowywanie systemu gromadzenia, przetwarzania i kontrolowania danych. Pracownicy odbywali coraz bardziej zaawansowane szkolenia. Doskonalona była wewnętrzna infrastruktura etyczna firm. Jednak doszło do sytuacji, że działania zgodne z interesem własnym pracowników, zarządzających oraz działania podejmowane z punktu widzenia interesu samych firm doprowadziły świat finansów w na skraj katastrofy. Świadczy o tym fakt, że dwadzieścia pięć firm dostarczających usługi w zakresie kredytu hipotecznego typu subprime w USA było spółkami zależnymi lub było w inny sposób powiązane z amerykańskimi i europejskimi bankami zajmującymi się inwestycjami na globalnym rynku finansowym. Te banki przez z górą dwadzieścia lat osiągały nienotowane w dziejach bankowości zyski i tym samym zapewniały wysokie pensje, dywidendy i zyski dla inwestorów giełdowych. Jednocześnie prawie trzy czwarte z tych kredytów mogło być udzielone tylko bez zważania na wymogi bezpieczeństwa kredytowego i dodajmy zdrowego rozsądku. (fragment tekstu)

For the last few months the financial crisis is being widely discussed. However, it was foreseen some time ago by at least two people who named its deep causes. A philosopher of culture, Zygmunt Bauman, claims that a postmodern utopia of "morality without ethical code" makes it impossible to solve problems created by our era of "liquid modernity". George Soros, an American currency speculator, stock investor, businessman, philanthropist, political activist, and a pupil of Karl Popper, maintains that the crisis is a result of a victory of "transaction morality" over "morality of the open society". The two diagnosis of the present crisis show that the process of deregulation of the economy should not lead to the point where ethics loses its normative functions. This is the lesson of the crisis. Capitalism must be ethical or none. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Z. Bauman, Dwa szkice z moralności ponowoczesnej, Instytut Kultury, Warszawa 1994, s. 36.
  2. Z. Bauman, Szanse etyki w zglobalizowanym świecie, "Znak", Kraków 2007, s. 242.
  3. G. Soros, Kryzys światowego kapitalizmu, Muza SA, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/1579
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu