BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobuś Paweł Bogumił (Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej)
Tytuł
Pożyczka na procent : próba oceny etycznej
Loan Per Cent. Attempting to the Ethical Assess
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2010, vol. 13, nr 1, s. 225-229
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Pożyczki, Etyka działalności gospodarczej, Lichwa, Kościół a problemy społeczne
Loans, Business activity ethics, Usury, Church and social problems
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pobieranie opłaty za pożyczanie pieniędzy, czyli pożyczka na procent, jest pojęciem z dziedziny ekonomii. Kiedy jednak przybiera ono formę działania sprzecznego z zasadami moralnymi, nazywane jest lichwą i podlega ocenie moralnej. W dobie dużej popularności nabywania różnych produktów w formie kredytowanej refleksja nad tym zjawiskiem nabiera aktualności, tym szczególniejszej, że obecny ogólnoświatowy kryzys gospodarczy dotyka bardzo głęboko pożyczkobiorców. (fragment tekstu)

From the very beginning of Christianity personal experience with the problem loans on per cent. Statements of the individual Popes and councils and synods responding to the intensifying periodically problem are attesting to it. It should be noted that the evaluations are different from each other. Currently this issue is firmly present in social life in connection with the global economic crisis. And so an attempt to determine limits of the fair loan for the per cent appears to be important. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Sura, [w:] J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Universitas, Kraków 1997, s. 970.
 2. Mutuum, [w:] J. Sondel Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Universitas, Kraków 1997, s. 647.
 3. J. Majka, Lichwa w okresie scholastyki, "Roczniki Filozoficzne" 11 (1963), z. 2, s. 48.
 4. W.B. Skrzydlewski, Istota lichwy według św. Tomasza z Akwinu, "Roczniki Filozoficzne" 13 (1965), z. 2, s. 41.
 5. Foenus, [w:] J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Universitas, Kraków 1997, s. 390.
 6. Creditio, [w:] J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Universitas, Kraków 1997, s. 232.
 7. J. Majka, Stanowisko chrześcijańskie wobec lichwy w starożytności i wczesnym średniowieczu, "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 10 (1963), z. 2, s. 70; J. Kowalski, Pożyczka na procent wczoraj i dziś, [w:] Służcie Panu z weselem, I. Dec (red.), PWT, Wrocław 2000, t. II, s. 491.
 8. Arystoteles, Polityka, PWN, Warszawa 1964, ks. I, rozdział 3.
 9. R. Taubenschlag, W. Kozubski, Historia i instytucje rzymskiego prawa prywatnego, Warszawa 1947, s. 170.
 10. J. Le Goff, Życie i sakiewka. Gospodarka i religia w średniowieczu, Marabut, Gdańsk 1995, s.10.
 11. H. Pirenne, Histoire économique et sociale au Moyen Age, Paris 1963, s. 100-101.
 12. A. Rich, Ethique économique, Genève 1994, s. 234.
 13. Jan Paweł II, Laborem exercens, nr 12-15.
 14. M. Spiker, Zysk i dobro wspólne, "Społeczeństwo" 6 (1996) nr 2, s. 265-269, 274.
 15. R. Mehl, Pour une étique sociale chrétienne, Neuchâtel 1967, s. 57-68.
 16. L. O'Neill, Le prêt à intérêt. Un vieux débat de nouvelles réalités, [w:] Le néoliberalisme. Un défi pour le christianisme, B. Begin, J.G. Denys (red.), Ottawa 1995, s. 199.
 17. R. Lebel, Devant les taux d'intérêt usuraires. La justice sociale, comme bonne nouvelle, Montréal 1984, s. 272-273.
 18. A. Parquez, L'esclavage pour dettes, "Relations" 1995, nr 4, s. 87-91.
 19. L. Beaudin, Endettement du Tiers Monde. L'idole financière et sa violence sacrificielle. La question hier et aujourd'hui, Laval 1993, s. 501.
 20. L. Caselli, Etyka i ekonomia - kwadratura koła?, "Społeczeństwo" 2006 nr 3, s. 513-514.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/1587
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu