BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarczyński Jacek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim)
Tytuł
Hierarchia celów zarządzania w wybranych spółdzielniach mleczarskich
Hierarchy Management Objectives in Chosen Dairy Cooperatives
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka, 2013, z. 55, nr 1154, s. 85-94, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Cele przedsiębiorstwa, Spółdzielczość mleczarska
Enterprise management, Corporate objectives, Cooperative creameries
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W warunkach gospodarki rynkowej funkcjonują również spółdzielnie, których cechy, wartości i zasady są odmienne od komercyjnych podmiotów gospodarczych. Zrzeszeniowy charakter spółdzielni powoduje, że często głównym celem działalności spółdzielczej nie zawsze jest zysk, lecz korzyści zrzeszonych członków. W związku z tym przedmiotem przedstawionej analizy jest ustalenie hierarchii celów w badanych spółdzielniach mleczarskich na podstawie badań pilotażowych w wybranych 8 spółdzielniach. (abstrakt oryginalny)

In a market economy there are also cooperatives, the characteristics, values and principles are different from commercial entities. Cooperative nature of an Enterprise makes often the main objective of the cooperative is not always a profit, but the benefits of members. Therefore, the article analyzed to determine the hierarchy of objectives in the studied dairy cooperatives. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyka S. (red.): Spółdzielczość we współczesnej gospodarce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1998.
 2. Drozd-Jaśniewicz I., Wiatrak A.: Spółdzielczość wiejska w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Spółdzielcze Sp. z o.o., Warszawa 2003.
 3. Jankowski J.: System zarządzania w spółdzielniach, "Vademecum Spółdzielczości", nr 7/1997.
 4. Kożuch A.: Specyfika spółdzielczego systemu zarządzania, Współczesne Zarządzanie, kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu, 3/2010.
 5. Kożuch В.: Nauka o organizacji, CeDeWu.pl, Warszawa 2007.
 6. Krajowa Rada Spółdzielcza, Spółdzielczość, "Co to jest spółdzielczość", http://www.krs.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=166&Itemid=279,dnia 05.02.2013.
 7. Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny, Rynek Mleka, Ceny skupu mleka w grudniu 2012 r., http://www.mleczarstwopolskie.pl/cgblog/1186/54/Ceny-skupu-mleka-w-grudniu-2012-r, dn. 03.02.2013.
 8. Nowak E.: Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
 9. Piechowski A.: Spółdzielcze formy gospodarowania w Europie, www.spoldzielnie.org.pl/files/Piechowski_tekst.doc, dnia 3.02.13.
 10. Pietrzak M.: Efektywność finansowa spółdzielni mleczarskich - koncepcja oceny, Wyd. SGGW, Warszawa 2006.
 11. Staniec I. (red.), Metody ilościowe w zarządzaniu organizacją. Poradnik z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel + CD Beck 2013.
 12. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-2599
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu