BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matyjas Zbigniew (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Znaczenie efektów oddziałujących na poziomie firmy i sektora na wyniki polskich spółek publicznych
Firm and Industry Effects on Company Performance : Evidence from Polish Public Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka, 2013, z. 55, nr 1154, s. 95-105, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Wynik finansowy, Analiza sektorowa, Spółki, Analiza regresji, Efekt sektorowy
Financial performance, Sectorial analysis, Companies, Regression analysis, Industry effect
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podstawowym celem opracowania jest przedstawienie wyników badań w zakresie wpływu czynników oddziałujących na poziomie sektora oraz na poziomie firmy, na wyniki finansowe spółek. Wykorzystano próbę 389 polskich spółek publicznych, dane finansowe zostały zebrane za lata 2007-2011 (z badań wyłączono spółki finansowe i handlowe). Każda ze spółek została ponadto zaklasyfikowana sektorowo zgodnie z PKD. Wykorzystaną metodą była analiza regresji, którą użyto do porównania wyników dla dwóch modeli badawczych. Wyniki badań wskazują na znikomy udział zmiennych sektorowych w wynikach finansowych spółek, przy dużym znaczeniu zmiennych oddziałujących na poziomie firmy. (abstrakt oryginalny)

This study examines the impact of firm- and industry-level variables on performance of Polish listed companies. The study uses data on 389 companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the period 2007-2011 (companies from financial and commercial industries were excluded). Each of the companies has also been classified into a specific industry according to the Polish PKD classification (similar to SIC and NACE Rev. 2). The study employed two multiple regression models with the use of the financial data of industries and Polish listed companies. The results of the research show the insignificant influence of industry effects on companies performance with the significant influence of company-level effects. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bamiatzi V., Hal G.: Firm versus Sector Effects on Profitability and Growth: The Importance of Size and Interaction, International Journal of the Economics of Business, Vol. 16, No. 2, 2009, ss. 205-220.
 2. Chang S.J., Singh H.: Corporate And Industry Effects on Business Unit Competitive Position, Strategic Management Journal, Vol. 21, 2000, ss. 739-752.
 3. Grant R.M.: Contemporary Strategy Analysis, 5th Ed., Blackwell Publishing, 2005.
 4. Hawawini G., Subramanian V., Verdin P.: Is Performance Driven by Industry-Or Firm-Specific Factors? A New Look at the Evidence, Strategic Management Journal, Vol. 24, 2003, ss. 1-16.
 5. Hawawini G., Subramanian V., Verdin P.: Is Performance Driven by Industry-Or Firm-Specific Factors? A Reply To McNamara, Aime, and Vaaler, Strategic Management Journal, Vol. 26, 2005, ss. 1083-1086.
 6. Matyjas Z.: Wpływ czynników sektorowych na wyniki finansowe polskich spółek publicznych, [in:] Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XLII (403), 2011, ss. 95-104.
 7. Matyjas Z.: Industry and Firm Influences on Performance: Evidence From Polish Public Firms, Proceedings of the 4th Annual International Business Conference on Sustainable Development in a Global Economy - Creating Vibrant Economies, Tampa, Saint Leo University, 2013.
 8. Mauri A.J., Michaels M.P.: Firm And Industry Effects Within Strategic Management: An Empirical Examination, Strategic Management Journal, Vol. 19, 1998, ss. 211-219.
 9. McGahan A.M., Porter M.E.: How much does industry matter, really?, Strategic Management Journal, Vol. 18, 1998, Summer issue, ss. 15-30.
 10. McNamara G., Aime F., Vaaler P.M.: Is Performance Driven by Industry- Or Firm-Specific Factors? A Response To Hawawini, Subramanian, and Verdin, Strategic Management Journal, Vol. 26, 2005, ss. 1075-1081.
 11. Lee J.: Does Size Matter in Firm Performance? Evidence from US Public Firms, International Journal of the Economics of Business, Vol. 16, No. 2,2009, ss. 189-203.
 12. Ruefli T.W., Wiggins R.R.: Industry, Corporate, And Segment Effects And Business Performance: A Non-Parametric Approach, Strategic Management Journal, Vol. 24, 2003, ss. 861-879.
 13. Rumelt R.P.: How Much Does Industry Mutter?, Strategic Management Journal, Vol. 12, 1991, ss. 167-185.
 14. Sakakibara M.: Formation of R&D Consortia: Industry And Company Effects, Strategic Management Journal, Vol. 23, 2002, ss. 1033-1050.
 15. Schmalensee R.: Do Markets Differ Much?, American Economic Review, Vol. 75, 1985, ss. 341-351.
 16. Short J. С, Ketchen Jr. D. J., Palmer Т. В.: Firm, Strategic Group, and Industry Influences on Performance, Strategic Management Journal, Vol. 28, 2007, ss. 147-167.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-2599
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu