BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Franas Tomasz (Kancelaria Franas Sp. z o.o. Spk.)
Tytuł
Gospodarcze przekształcenie spółdzielni w spółkę kapitałową metoda, definicja i kryteria klasyfikacji
Economic Transformation of a Co-Operative Structure into a Trading Partnership
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka, 2013, z. 55, nr 1154, s. 131-140, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Strategia przekształceń przedsiębiorstwa, Przekształcenia prawne podmiotów gospodarczych
Restructuring of enterprises, Enterprise transformation strategy, Legal transformation of entities
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu przedstawiony zostanie model gospodarczego przekształcenia spółdzielni w spółkę kapitałową zwany dalej gospodarczym przekształceniem. Model ten jest wynikiem wieloletniego doświadczenia autora we wdrażaniu przedstawionych procesów restrukturyzacyjnych. Autor w oparciu o doświadczenia empiryczne i badania naukowe, w tym wywiady i badania ankietowe prowadzone w grupie kilkudziesięciu spółdzielni, które proces w pełni wdrożyły, pisze rozprawę doktorską. (abstrakt oryginalny)

The study presents an economic process regarding transformation of a cooperative structure into a trading partnership. This process poses the form of restructuring a co-operative structure by means of change of the its legal form and indication of the conditions ensuring the efficient course of implementation of this process. The study is based on author's practical experience resulting from their participation in the processes of that type. The cooperative transformation into company, this is a process more and more prevalent. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borowiecki R., Wysłocka E.: Analiza ekonomiczna i ekspercka w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw, Dyfin, Warszawa 2012.
  2. Garstka M.: Restrukturyzacja przedsiębiorstw, podział przez wydzielenie, CeDeWu.Pl, Warszawa 2006.
  3. Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A.: Restrukturyzacja Organizacji i zasobów kadrowych przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
  4. Nogalski В., Franas Т.: Restrukturyzacja spółdzielni poprzez jej gospodarcze przekształcenie w spółkę kapitałową, [w:] Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji, red. nauk. Borowiecki R., Jaki A., AEK - Fundacja AEK, Kraków 2006.
  5. Nogalski В., Franas Т.: Przekształcenie spółdzielni w organizację konkurencyjną -ewolucja, czy rewolucja, [w:] Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Nr 1141, Zmiana warunkiem sukcesu, dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja, red. nauk. Skalik J., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
  6. Nogalski В., Franas Т.: Przekształcenie spółdzielni w spółkę kapitałową, jako przykład rozwoju przez restrukturyzację, [w:] Zarządzanie rozwojem organizacji, red. nauk. Lachiewicz S., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007.
  7. Sapijaszka Z.: Restrukturyzacja przedsiębiorstwa, szanse i ograniczenia, PWN, Warszawa 1997.
  8. Slatter S., Lovett D.: Restrukturyzacja firmy, zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacji kryzysowej, WIG-Press, Warszawa 2001.
  9. Suszyński C.: Restrukturyzacja, konsolidacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-2599
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu