BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlak Justyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Kryzys kontraktu psychologicznego między pracownikiem a organizacją jako wynik kryzysu finansów publicznych na przykładzie pracowników oświaty
Psychological Contract Crisis between Employees and Organizations due to Public Finances Crisis
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 31, s. 383-391, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Oświata, Finanse publiczne, Zatrudnienie, Wielkość zatrudnienia, Prognozowanie zatrudnienia, Formy zatrudnienia, Rynek usług edukacyjnych, Kryzys finansowy
Education, Public finance, Employment, Volume of employment, Employment forecasting, Employment forms, Education services market, Financial crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ma na celu przedstawienie zmieniającej się sytuacji psychologicznej pracowników sektora publicznego na przykładzie nauczycieli. Z powodu kryzysu finansów publicznych część ważnych przesłanek, które wpłynęły na ich decyzję o zatrudnieniu się w placówkach oświatowych uległa dezaktualizacji. Dlatego też ta grupa zawodowa musi poradzić sobie nie tylko z samym kryzysem, który dotyka ich tak samo, jak i innych obywateli, ale muszą oni także skonfrontować się z załamaniem stabilnego obrazu swojej roli i przyszłości w organizacji, która ich zatrudnia. Wymaga to od nich gotowości do zmiany zarówno oczekiwań co do stabilności własnego zatrudnienia, jak i wypracowania nowego systemu motywacyjnego. (abstrakt oryginalny)

The paper presents psychological situation of public sector employees, on the example of teachers. Due to public finances crisis, some important reasons influencing teachers' decision to work in educational institutions have been outdated. Therefore, teachers must deal not only with the crisis affecting them in the same way as other citizens, but they must also confront the collapse of a stable image of their own role and their future in the organization. This requires them to be ready to change their expectations regarding employment stability and to develop their new motivational system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Grabek A., 2012, http://www.rp.pl/artykul/19,865646-Edukacja-pozera-gminy.html.
 2. Greeberg J., 1990, Employee Theft as a Reaction to Under-payment Ineąuity: the Hidden Cost of Pay Cuts, "Journal of Applied Psychology", No. 75.
 3. http ://www. samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/samorzadowe-budzety-moga-uratowac-tylko-oszczednosci.
 4. http://www.stat.gov.pl.
 5. Makin P., Cooper C., Cox Ch., 2000, Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Morrison E.W., Robinson S., 1997, When Employees Feel Betrayed: A Model of How Psychological Contract Violation Develops, "The Academy of Management Review", Vol. 22, No. 1.
 7. Oprzędek K., Kuraś B., 2012, http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127291, 11150243, Montessori_pod_Babia_Gora.html.
 8. Radwan A., 2012, http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/587485, nauczyciele_dobijaja_gminy_czternasta_pensj a. html.
 9. Robinson S.L., Rousseau D.M., 1994, Violating the Psychological Contract: Not the Exception but the Norm, "Journal of Organization Behavior", No. 15.
 10. Schaubroeck J., May D.R., Brown F.W., 1994, Procedural justice explanations and employee reactions to economic hardship: A field experiment, " Journal of Applied Psychology", No. 79.
 11. Schein E.H., 1988, Organizational Psychology, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.
 12. Walewska-Wojciechowska N., 2011, http://www.lubuskiegminy.pl/ index.php/prasa-i-wydarzenia/owiata/380-samorzdowcy-przeciwko-finansowaniu-nauczycieli-z-budetow-gminnych.
 13. Zbiegień-Maciąg L., 2005, Nowe modele kultury organizacyjnej w kontekście wyzwań XXI wieku [w:] Kapitał ludzki w dobie integracji i globalizacji, red. B. Kożusznik, Uniwersytet Śląski, Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu