BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pradela Agata (Politechnika Śląska)
Tytuł
Rola systemu poradnictwa zawodowego w edukacji i tworzeniu inicjatyw klastrowych w systemie oświaty na przykładzie miast : Zabrza, Gliwic i Rybnika
The Role of Vocational Advisory Services in the Creation of Cluster Initiatives in the Educational Systems in Zabrze, Gliwice and Rybnik
Źródło
Przedsiębiorczość - Edukacja, 2013, vol. 9, s. 289-301, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego
Słowa kluczowe
Edukacja, Doradztwo zawodowe, System doradczy, Zarządzanie oświatą, Badania pilotażowe
Education, Careers advice, Advisory system, Management in education, Pilot studies
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Zabrze, Gliwice, Rybnik
Zabrze, Gliwice
Abstrakt
Procesy podejmowania decyzji przez abiturientów szkół różnych szczebli są kluczowe dla dalszej kariery edukacyjnej i zawodowej młodzieży. W warunkach dynamicznych zmian gospodarczych coraz większą rolę odgrywa system orientacji i poradnictwa zawodowego, którego nadrzędną rolą jest udzielanie wsparcia uczniom w planowaniu dalszej ścieżki kariery, zgodnie z ich potrzebami, predyspozycjami, ale też wymaganiami rynku. Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczących systemu orientacji i poradnictwa zawodowego, przeprowadzonych na terenie województwa śląskiego. W pierwszej części artykułu przedstawiono modelową strukturę systemu doradztwa zawodowego w Zabrzu oraz działania władz miasta zmierzające w kierunku rozwoju tego systemu. W drugiej części przedstawiono wyniki badań systemu doradztwa zawodowego w Gliwicach i Rybniku w następujących aspektach: sposoby poszukiwania informacji nt. dalszej ścieżki edukacji i kariery, znajomość doradców zawodowych i oceny ich kompetencji, efektywność lekcji z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, potrzeby informacji nt. perspektyw na rynku pracy. (abstrakt oryginalny)

Decision making processes of graduates of all educational levels are essential to the creation of their educational and career paths. In the conditions of dynamic economical changes, the systems of vocational advisory services play a very important role. Their main task is to provide professional consulting on career planning for pupils and graduates in accordance with their needs, attitudes and requirements of the labour market. This article presents research on the vocational advisory system, carried out in the Silesia region. The first part highlights the well-organised structure of the vocational advice system in Zabrze. The second part presents research on vocational advisory systems, carried out in Gliwice and Rybnik, in the following aspects: ways of researching information about career paths among respondents, effectiveness of the work of vocational advisors, effectiveness of lessons on 'basics of entrepreneurship', the need for information on labour market perspectives. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borowiec, M. (2011). Role edukacji w procesach globalizacji. Przedsiębiorczość - Edukacja, 7, 296-307.
  2. Dorocki, S., Kilar, W., Rachwał, T. (2011). Założenia i cele projektu "Krok w przedsiębiorczość". Przedsiębiorczość - Edukacja, 7, 308-320.
  3. Kurek, S., Rachwał, T. (2010). Założenia i wstępne wyniki europejskiego projektu badawczego FIFOBI w zakresie kształtowania kompetencji uczniów gimnazjum do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 6, 472-485.
  4. Pradela, A. (2010, kwiecień). Diagnoza potrzeb edukacyjnych szkolnictwa zawodowego w Gliwicach. Niepublikowany raport z eksperckiego panelu dyskusyjnego. Gliwice.
  5. Rachwał, T. (2009). Ocena projektu zmiany podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości (przedstawionej przez MEN w 2008 r. w ramach reformy systemu edukacji). Przedsiębiorczość - Edukacja, 5, 349-372.
  6. Wąsik, H. (2010). Nauczanie przedsiębiorczości w kontekście integracji europejskiej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 6, 486-492.
  7. Zioło, Z. (2011). Rola przedsiębiorczości w warunkach nasilających się procesów globalizacji. Przedsiębiorczość - Edukacja, 7, 10-23.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3296
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu