BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karaś-Doniec Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rola interesariuszy w branży sztuk scenicznych : identyfikacja zachowań organizacyjnych w zarządzaniu publicznym
Stakeholders Role in the Performing Arts Public Sector Organizations : Identification of the Organizational Public Management Behaviors
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka, 2013, z. 55, nr 1154, s. 221-234, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Instytucje kultury, Zarządzanie kulturą, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Interesariusze
Cultural institutions, Cultural management, Enterprise management, Stakeholders
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia zróżnicowanie zachowań interesariuszy, wynikające z mechanizmów organizacyjnych instytucji kultury branży sztuk scenicznych (teatry, orkiestry, opery). Scharakteryzowano problemy związane ze specyfiką zarządzanie publicznego i relacje z publicznymi podmiotami właścicielskimi. Wyróżniono poziom relacji z podmiotem finansującym oraz poziom organizacji skupiający grupy związane z merytoryczną stroną działalności instytucji. Interesariuszy i zachowania organizacyjne scharakteryzowano na podstawie badań literaturowych oraz przeprowadzonych wywiadów. We wnioskach wskazano relacje mające wpływ na zarządzanie organizacją. (abstrakt oryginalny)

The article deals with the different stakeholders behavior problem drawn from the organizational mechanisms of the performing arts cultural organizations. This type of organizations is featured by public management and present its stakeholders relation. There are two levels of relations - with public entity and the executive level of organization. It is likely that identification pf behaviors will reduce stakeholder conflict, and that their differ with respect to the particular involvement with the organization. This involvement might be evaluated through the organizational and governance mechanisms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bełz G.: System zarządzania jako regulator odnowy przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2011.
 2. Colbert F.: Management in the Arts, [w:] Handbook of Cultural Economics, red. R.Towse, Cheltenham 2007.
 3. Frączkiewicz-Wronka, A.: Strategiczne problem zarządzania organizacjami publicznymi, [w:] Zarządzanie Strategiczne-Podstawowe Problemy, red. R. Krupski, Prace Naukowe WSZiP, Wałbrzych 2008.
 4. Frey В., Pommerehne W.: Institutional Analisis for the Theatre, Wien 1984, An Elgar reference Collection.red. M. Blaug, Northampton (USA) 2006.
 5. Hutter M.: The Value of Play, w: The Value of Culture, red. Klamer A., Amsterdam University Press 1996.
 6. Ilczuk D.: Ekonomika kultury, PWN, Warszawa 2012.
 7. Klein P., Foss N.: Organizational governance, The Handbook of Rational Choice Social Research, Russel Sage Fundation, New York 2008.
 8. Miles S., Friedman J.: Stakeholder - theory and practices, Oxford 2007.
 9. Siwińska J.: Ewolucja sfery publicznej w gospodarce, [w:] Wilkin J., Teoria wybory publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 10. Tschirhart M.: Leadership Management In the Arts Non-Profit Organization, Miss. Univ .USA 1984.
 11. Towse R.: Managing the Management - the Case of the Royal opera House, Covent Garden, International Journal of Arts Management, 3, Spring 2001.
 12. Badanie Publiczności Teatrów Warszawy -Raport, Instytut teatralny, MKiDN, luty 2013.
 13. Ustawa o działalności kulturalnej, Dz.U. z dn.1994.
 14. Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych, z dnia 4 lutego 1994 (Dz.U. Nr 24, poz.84).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-2599
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu