BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rószkiewicz Małgorzata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
System szkolnictwa wyższego a kapitał intelektualny regionu w wybranych krajach europejskich
Higher Education System vs. Intellectual Capital of the Region, Based on Selected European Countries
Źródło
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 2 (40), s. 9-21, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Szkolnictwo wyższe, Modele regresji
Intellectual capital, Higher education, Regression models
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu dokonano analizy zależności poziomu kapitału intelektualnego względem cech systemu szkolnictwa wyższego dla wybranej grupy państw europejskich i na tym tle ukazano prawidłowości charakterystyczne dla Polski. Za podstawę przyjęto model kapitału intelektualnego oszacowany przez autorkę w ramach prac nad "Raportem o kapitale intelektualnym Polski" (www.innowacyjnosc.gpw.pl/kip), wykorzystując dane dla 16 krajów europejskich. Uzyskane wyniki wskazują, że w ocenie porównawczej Polski na tle innych krajów europejskich jest wyraźnie widoczna znaczna dysproporcja między charakterystykami systemu szkolnictwa wyższego odnoszącymi się do jakości tego systemu oraz do skali jego funkcjonowania. Oznacza to, że rozwój polskiego systemu szkolnictwa wyższego ma przede wszystkim charakter ekstensywny, a za wzrostem jego skali nie idzie wzrost jakości jego funkcjonowania.(abstrakt oryginalny)

This paper analyzes the relation between intellectual capital and development of higher education system. The measurement was executed for the set of 16 UE countries, including Poland. Applied approach into the measurement of intellectual capital was regarded as the extension of the proposals presented by the author in the Report of Intellectual Capital of Poland (www.innowacyjnosc.gpw.pl/kip). The paper focuses on crucial features of the higher education system which was extracted in the procedure of principal components. Using these components a comparative analysis of Polish higher education system in Poland was examined and collated with systems of other UE countries. The study also examined the influence of these crucial factors on the level of intellectual capital. A regression model describing dependence of intellectual capital on these core components was estimated. The results show a big disproportion between quality and range of the Polish higher education system. That means that the prevalent development of Polish higher education system focuses on the scale of functioning but extensive development does not follow development of quality. However, the model of the relation estimated for a set of UE countries shows that the qualitative features of the higher education system play a crucial role in shaping the level of intellectual capital.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altbach Ph.G., Reisberg L., Rumbley L.E., Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Resolution, Report Prepared for the UNESCO 2009 World Conference on Higher Education. Executive Summary, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO 2009.
 2. Andriessen D.G., Stam Ch.D., Measuring the Lisbon Agenda - the Intellectual Capital of the European Union, Centre for Research in Intellectual Capital, version 2004.
 3. Becker G.S., Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education, National Bureau of Economic Research, New York 1975.
 4. Bonfour A., Edvinsson L., Intellectual Capital for Communities: Nations, Regions and Cities, Elsevier, London 2005.
 5. Bontis N., National Intellectual Capital Index. A United Nations initiative for the Arab region, "Journal of Intellectual Capital" 2004, vol. 5, no 1, s. 13-39.
 6. Helliwell J., The Contribution of Human and Social Capital to Sustain Economic Growth and Well-Being. Symposium Report, http://www.oecd.org/dataoecd/4/52/1824562.pdf, 2000.
 7. Lerro A., Carlucci D., Schiuma G., Intellectual Capital Index. Relationships between Intellectual Capital Index and Value Creation Capability within Italian Regions, Frontiers of E-Business Research, 2005.
 8. OECD, 2001, The well-being of nations. The role of human and social capital, http://www.oecd.org/findDocument/0,2350,en_2649_34543_1_1_1_1_1,00.html, stan na dzień 20.01.2007.
 9. Pascher E., Shachar S., The Intellectual Capital of the State Israel, [w:] A. Bonfour, L. Edvinsson, Intellectual Capital for Communities. Nations, Regions and Cities, Elsevier Butterworth-Heinemann, London 2005.
 10. Pomeda J.R., Merino M.C., Murcia R.C., Villar M.L., Towards an Intellectual Capital of Madrid: New Insight and Developments, paper presented at The Transparent Enterprise.
 11. The Value of Intangibles, 25-26 November, Madrid, Spain 2002.
 12. Raport o Kapitale Intelektualnym Polski, 2008, http://www.innowacyjnosc.gpw.pl/kip/.
 13. Schuller T., The Complementary Roles of Human and Social Capital, International Symposium - The Contribution of Human and Social Capital to Sustained Economic Growth and Well-being, 2000, http://www.oecd.org/dataoecd/5/48/1825424.pdf, stan na dzień 07.10.2007.
 14. Węziak D., Measurement of National Intellectual Capital Application to UE Countries, IRISS Working Paper 2007-13, CEPS/INSTEAD, Differdange, Luxembourg 2007.
 15. WWW.innowacyjnosc.gpw.pl/kip.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu