BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Targaszewska Marta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ocena stanu i jakości polskiego szkolnictwa wyższego z wykorzystaniem metod WAP
Evaluation of State and Quality of Higher Education System Using Methods of Multivariate Statistical Analysis
Źródło
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 2 (40), s. 37-47, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Wielowymiarowa analiza porównawcza, Analiza skupień, Jakość, Szkolnictwo wyższe
Multi-dimensional comparative analysis, Cluster analysis, Quality, Higher education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki wielowymiarowej analizy porównawczej stanu i jakości polskiego szkolnictwa wyższego w podziale na województwa w 2010 r. Za pomocą analizy skupień pogrupowano województwa w skupienia o podobnym stanie szkolnictwa wyższego. Z wykorzystaniem klasycznej analizy korespondencji podjęto również próbę sprawdzenia, którym skupieniom odpowiada najwyższa jakość, a więc najlepsze wyniki w rankingu, oraz jaki typ uczelni jest w nim najwyżej oceniany. Obliczenia statystyczne wykonano przy użyciu pakietu "Statistica ver. 9.0".(abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of comparative analysis of quality and higher education system in Poland. The cluster analysis was used to group the voivodeships of Poland. The correspondence analysis allowed to attempt at verifying quality of higher education in each cluster and at explaining what the highest rated type of academic institution in Poland is.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A Practical Guide. Benchmarking in European Higher Education, ESMU, Bruksela 2008.
 2. Borkowski B., Dudek H., Szczęsny W., Ekonometria. Wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa 2003.
 3. Daniel D., Quality Assurance, Accreditation and the Recognition of Qualifications in Higher Education in an International Perspective, [w:] Globalization and The Market in Higher Education. Quality, Accreditation and Qualifications, UNESCO/Economica, Paryż 2002.
 4. Doroszewicz S. (red.), Metodyka i badania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w Polsce, SGH, Warszawa 2011.
 5. Gilmore A., Services Marketing and Management, SAGE, Londyn 2002.
 6. Mazurek-Łopacińska K. (red.), Proces Boloński w kształtowaniu systemu zapewniania jakości kształcenia, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 7. Panek T., Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH, Warszawa 2009.
 8. Sallis E., Total Quality Management in Education, Routledge, Nowy Jork 2009.
 9. Stanimir A., Analiza korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 10. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe, StatSoft Polska, Kraków 2007.
 11. Strzała K., Przechlewski T., Ekonometria inaczej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1994.
 12. Sztejnberg A., Doskonalenie usług edukacyjnych. Podstawy pomiaru jakości kształcenia, Uniwersytet Opolski, Opole 2008.
 13. van Vught F., Westerheijden D., Transparency, Quality and Accountability, [w:] Multidimensional Ranking. The Design and Development of U-Multirank, red. F. van Vught, A. Ziegele, Springer, Heidelberg 2012.
 14. Walesiak M., Gatnar E. (red.), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 15. Walesiak M., Gatnar E. (red.), Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, PWN, Warszawa 2012.
 16. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 84, poz. 455, z późn. zm.).
 17. Zeithaml V., Parasuraman A., Berry L., Delivering Quality Service: Balancing Customer Perceptions and Expectations, Free Press, Nowy Jork 1990.
 18. www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/reforma-szkolnictwa-wyzszego, [15.05.2012].
 19. www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/szkolnictwo-wyzsze/artykul/komunikat-w-sprawie przeksztalcania-zamiejscowych-osrodkow-dydaktycznych, [10.01.2013].
 20. www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2667&Itemid=717, [15.05. 2012].
 21. www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=5053&Itemid=906, [21.01. 2013].
 22. www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2661&Itemid=715, [12.06. 2013].
 23. www.stat.gov.pl/bdl, [20.09.2012].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu