BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zięba Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Identyfikacja stresorów i zarządzanie stresem w firmie
Identification of Stressors and Stress Management in the Company
Źródło
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 2 (40), s. 87-94, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Praca w stresie, Zarządzanie, Zarządzanie stresem
Work under pressure, Management, Stress management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zastosowanie dwuparametrowego modelu logistycznego do analizy stresorów. Model ten może być wykorzystany do określania względnej siły oddziaływania stresorów na poszczególnych respondentów. Jednocześnie zaproponowano wykorzystanie prognozowania w celu wspomagania procesu zarządzania stresem. Zarządzanie stresem powinno polegać na zapobieganiu pojawieniu się stresorów. Dzięki proponowanym metodom możliwe jest porównanie siły, z jaką oddziałują stresory na pracowników w poszczególnych okresach, sprawdzenie, jak w przyszłości zostanie odebrana przez pracowników wprowadzona zaplanowana zmiana. Dodatkowo wykorzystanie analizy skupień pozwala na znalezienie optymalnego sposobu grupowania stresorów.(abstrakt oryginalny)

This article presents how to use two-parametric logistic model to make a stressors analysis. This model can be used to determine the strength of influence of stressors on individual respondents. There is also a proposition how to use forecasting to assist the process of stress management. Stress management should be based on preventing the appearance of stressors. With the proposed methods, it is possible to compare the strength of stressors in each period, to look how the planned change will be received by employees in the future. In addition, using the cluster analysis allows to find the best way of stressors grouping.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cieślak R., Łuszczyńska-Cieślak A., Zarządzenia stresem w pracy. Promocja zdrowia, "Nauki Społeczne i Medycyna" 2000, no. 21.
  2. Hambleton R.K., van der Linden W.J., Handbook of Modern Item Response Theory, Springer-Verlag New York 1997, s. 85-123.
  3. Jajuga K., Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa 1993, s. 59-61.
  4. Rizopoulos D., An R package for latent variable modeling and item response theory analyses, "Journal of Statistical Software" 2006, nr 17.
  5. Selye H., Stres okiełznany, PIW, Warszawa 1977.
  6. Wilson M., de Boeck P., Explanatory Item Response Models, Springer-Verlag, New York 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu