BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błaszczyk Michał (University of Lodz, Poland), Popović Milan (University of Lodz, Poland)
Tytuł
SMEs Subsidies for Innovation Development in the Field of Electronic Commerce
Dofinansowanie przedsiębiorstw sektora MŚP w zakresie rozwoju innowacyjności w dziedzinie gospodarki elektronicznej
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 1 (27), s. 9-21, rys., tab., bibliogr. 36 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Gospodarka cyfrowa, Rozwój przedsiębiorczości, Fundusze unijne, Innowacyjność gospodarki
Digital economy, Entrepreneurship development, EU funds, Innovation economy
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu autorzy zwrócili uwagę na Działanie 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Opisano wykorzystanie funduszy w latach 2008-2010 oraz oceniono innowacyjność i jakość projektów, w szczególności na przykładzie projektów związanych z e-dietetyką. Wyniki wskazują na konieczność bardziej racjonalnego zarządzania funduszami przeznaczonymi na projekty współfinansowane przez Unię Europejską. Ponadto autorzy wykazali punkt widzenia przedsiębiorstw-beneficjentów dotyczący utrzymania umowy przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.(abstrakt oryginalny)

In the elaboration, the authors drew attention to the funds intended for projects co-financed by the European Union and the Polish Agency for Enterprise Development's Activity 8.1: Innovative Economy Operational Program: Support for economic activity in the field of e-commerce. The authors described the use of funds during the period 2008-2010 and evaluated the innovation and quality of the chosen projects. The possible costs of a sample project were estimated. The results indicate the need for a more rational management of funds intended for projects co-financed by the European Union. The authors also showed the recipient enterprises' point of view on keeping the agreement on the part of the Polish Agency for Enterprise Development.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anuszczyk P., Najgorsze strony za unijne pieniądze - TwojaEuropa.pl, http://www.twojaeuropa.pl/grupa/79/najgorsze-strony-za-unijne-pieniadze (date of access: 15.04.2011).
 2. Błaszczyk M., Popović M., Wykorzystanie dofinansowań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, [in:] Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce, Tom 3: Polityka ekonomiczna i zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 3. Byczkowska M., Kaczmarek A., Drozdowski G., Wykorzystanie środków unijnych przez sektor MŚP w świetle perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 41, Bydgoszcz 2011.
 4. Dobre diety, http://www.dobre-diety.pl (date of access: 03.04.2012).
 5. Fabryka Zdrowia, http://www.fabryka-zdrowia.pl (date of access: 03.04.2012).
 6. Fitek Strona, http://www.strona.fitek.pl (date of access: 03.04.2012).
 7. Gontarz J., Innowacyjni. Dobre praktyki, Wydanie I, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 8. Google, http://www.google.com.
 9. Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą. informator dla nowopowstałych firm, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
 10. Janasz W., Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 11. Karwatka T., Bartnik E., Bartnik K., Kotala J., Dobre praktyki w obszarze e-usług i technologii B2B - działania 8.1 i 8.2 POIG, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
 12. Konieczna K., Środki unijne na badania i rozwój. Trendy ekonomiczne we wspólnocie europejskiej, Wydawnictwo IM-Tech, Łódź 2010.
 13. Księga Beneficjenta. Księga wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
 14. Leśniak K., Kontrola projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, [in:] Innowacyjne rozwiązania biznesowe IV, Tom 2: Innowacyjna gospodarka, Wydawnictwo IM-Tech, Łódź 2011.
 15. Łukaszewska A., Dotacje na e-biznes. Pozyskiwanie środków z UE w ramach PO IG 8.1, Helion, Gliwice 2010.
 16. Mielczarek M., Programy Unii Europejskiej wspierające MŚP. Przegląd głównych możliwości finansowania dostępnych dla MŚP z regionu łódzkiego w latach 2007-2013, Urząd Marszałkowski w Łodzi - Województwo Łódzkie, Łódź 2009.
 17. Mikołajczyk B., Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2007.
 18. Najgorsza strona w polskim internecie - projekt edukacyjny, http://zlastrona.org (date of access: 15.04.2011).
 19. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2007.
 20. Nowicka M., Wsparcie innowacyjności w województwie łódzkim w ramach polityki regionalnej Unii Europejskiej, Innowacyjne rozwiązania biznesowe II, Wydawnictwo IM-Tech, Łódź 2009.
 21. PARP, http://www.parp.gov.pl.
 22. PARP: PO IG 8.1, Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka. Działanie 8.1, http://poig.parp.gov.pl /index/index/597 (date of access: 12.11.2011).
 23. PARP, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Działanie 8.1 PO IG. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, http://poig.parp.gov.pl/files/74/ 108/213 /9994.pdf (date of access: 12.11.2011).
 24. PARP, Wspieramy e-Biznes. W jaki sposób będzie oceniana innowacyjność usług?, http://www.web.gov.pl/bazy-wiedzy/4_44_162_2413_w-jaki-sposob-bedzie-oceniana-innowacyjnosc-uslug.html (date of access: 12.11.2011).
 25. Patora K., Pluta K., Rola funduszy europejskich w finansowaniu badań i rozwoju w Polsce, Innowacyjne rozwiązania biznesowe III, Wydawnictwo IM-Tech, Łódź 2010.
 26. Point.FM., Point.FM - ślub, wesele, dziecko, ciąża, gotowanie, zdrowie, uroda, antykoncepcja i wiele innych tematów :), http://pl.point.fm (date of access: 03.04.2012).
 27. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, archiwum działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, http://www.parp.gov.pl/index/index/882. (date of access: 12.11.2011).
 28. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Narodowe Strategiczne ramy odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 29. Słownik współczesnego języka polskiego, wydanie drugie, Reader's Digest Przegląd, Warszawa 2001.
 30. Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 31. Studio dietetyki, http://www.studiodietetyki.pl (date of access: 03.04.2012).
 32. Viva la Vita, Dieta, ćwiczenia, BMI, kalorie, odchudzanie, jak schudnąć - zdrowie i prawidłowa waga vivalavita.pl, http://vivalavita.pl (date of access: 28.12.2011).
 33. Wilmańska A., Innowacyjność, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 34. Wspieramy e-biznes, http://www.web.gov.pl.
 35. Wynagrodzenia.pl - Sedlak & Sedlak, http://www.wynagrodzenia.pl (date of access: 12.11.2011).
 36. Zuzek D.K., Problemy w finansowaniu przedsięwzięć innowacyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 41, Bydgoszcz 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu