BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jelonek Dorota (Częstochowa University of Technology)
Tytuł
Strategic E-sourcing and a Resource-Based View
Strategiczny e-sourcing a podejście zasobowe (RBV)
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 1 (27), s. 22-32, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Technologie internetowe, Zasoby przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo, Podejście oparte na zasobach
Internet technologies, Enterprise resources, Enterprises, Resource Based View (RBV)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Istotnym zagadnieniem dla przedsiębiorstw jest planowanie i organizacja procesu pozyskiwania wszystkich typów zasobów, określanego jako sourcing, a w przypadku wykorzystania technologii internetowych jako e-sourcing. W artykule przedstawiono definicje podstawowych pojęć, takich jak: sourcing, e-sourcing, strategiczny sourcing i strategiczny e-sourcing, koncepcja teorii zasobowej oraz klasyfikacja zasobów. Analizie poddano także rozwój procesów zaopatrzenia realizowanych online. Celem artykułu jest wykorzystanie założeń teorii zasobowej w udzieleniu odpowiedzi na pytania: Czy e-sourcing jako proces planowania źródeł i sposobów zaopatrzenia we wszystkie zasoby przedsiębiorstwa jest procesem o znaczeniu strategicznym dla przedsiębiorstwa? Jak organizować ten proces i jakie rozwiązania technologii internetowej wykorzystać w jego efektywnej realizacji? Zaproponowano model organizacyjny dla strategicznego procesu pozyskiwania zasobów, w którym dla każdego z czterech wyróżnionych etapów zaproponowano wykorzystanie rozwiązań technologii internetowych.(abstrakt oryginalny)

An essential problem for enterprises is the planning and the organization of the obtaining all types of resources process, defined as sourcing, and in the case of the utilization of web-based technologies, as e-sourcing. The article presents definitions of basic notions, such as: sourcing, e-sourcing, strategic sourcing and strategic e-sourcing, the concept of resource-based view and classification of resources. The analysis also included the development of supply processes realized on-line. The purpose of this paper is to use a resource-based view to answer management's questions: whether e-sourcing as the process of sources and means of planning supply into all resources of the enterprise is a process of a strategic meaning for the enterprise? How to organize this process and which web-based solutions technologies can be used in its effective realization? The organizational model for strategic e-sourcing was proposed in which for each of the four distinguished stages, the utilization of web-based technology solutions was suggested.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aberdeen Group, Strategic e-Sourcing: A Framework for Competitive Advantage, March 2001, www.aberdeen.com (date of access: 10.03.2012).
 2. Aberdeen Group, Making e-Sourcing Strategic, Aberdeen Group, 2002.
 3. Aberdeen Group, Strategic e-Sourcing: A Framework for Competitive Advantage, Aberdeen Group, 2011.
 4. Barney J.B., Mackey T., Testing resource-based theory, [in:] D.J. Ketchen, D.D. Bergh (Eds.), Research Methodology in Strategy and Management, Vol. 2, 2005, Elsevier, San Diego 2005.
 5. Barney J.B., Firm resources and sustained competitive advantage, Journal of Management 1991, Vol. 17, pp. 99-120.
 6. Czakon W., Zasobowa teoria firmy w krzywym zwierciadle, Przegląd Organizacji 2012, nr 4, pp. 8-12.
 7. Daft R., Organization Theory and Design, West Publishing, New York 1983.
 8. Hafeez K., Malak N., Zhang Y., Core competence for sustainable competitive advantage: A structured methodology for identifying core competence, IEEE Transactions on Engineering Management 2002, Vol. 49, No.1, pp. 28-35.
 9. Hall R., A framework linking intangible resources and capabilities to sustainable competitive advantage, Strategic Management Journal 1993, Vol. 14.
 10. Krupski R., Strategiczność zasobów, Przegląd organizacyjny 2006, nr 7, pp. 8-9.
 11. Krupski R., Orientacja zasobowa w badaniach empirycznych. Identyfikacja horyzontu planowania rynkowych i zasobowych wielkości strategicznych, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2011.
 12. Making the glove fit? Increasing the value from e-Sourcing, Deloitte MCS, 2010, http://www.procurementleaders.com (date of access: 09.03.2013).
 13. Obłój K., Strategia sukcesu firmy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.
 14. Prahalad C.K., Hamel G., The core competence of the organization, Harvard Business Review 1990, Vol. 68(3), pp. 79-93.
 15. Prahalad C.K., Krishnan M.S., The New Age of Innovation: Driving Cocreated Value Through Global Networks, McGraw-Hill 2008.
 16. Reyes-Moro A., Rodríguez-Aguilar J.A., López-Sánchez M., Cerquides J., Gutierrez-Magallanes D., Embedding decision support in e-sourcing tools: Quotes, a case study, Group Decision and Negotiation 2003, Vol. 12, pp. 347-355.
 17. Seppanen M., Empirical classification of resources in a business model concept, Intangible Capital 2009, Vol. 5(2), pp. 102-124.
 18. Seppanen M., Makinen S., Towards a classification of resources for the business model concept, International Journal of Management Concepts and Philosophy 2007, Vol. 2(4), pp. 389-404.
 19. Sirmon D.G., Hitt M.A., Ireland R.D., Managing firm resources in dynamic environments to create value: looking inside the black box, Academy of Management Review 2007, Vol. 32, pp. 273-92.
 20. Teece D., Pisano G., Shuen A., Dynamic capabilities and strategic management, Strategic Management Journal 1997, Vol. 18, pp. 509-533.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu