BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rejman Krystyna (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Walkowska Sylwia (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Halicka Ewa (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Application of Nutritional Marketing Tools in Press Advertisements
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2013, t. 13(28), z. 4, s. 149-155, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Słowa kluczowe
Żywność, Zdrowa żywność, Żywienie dietetyczne, Marketing produktu, Strategia marketingowa, Reklama
Food, Health food, Dietary feeding, Product marketing, Marketing strategy, Advertising
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
In chosen periodicals of the food industry and so-called "women's press," food advertisements containing nutritional marketing messages were analysed. The frequency and type of these tools was observed and scientific value and correctness was evaluated. The study results show that most of the advertisements do not comply with current legal regulations. Producers often emphasize the presence of ingredients which are recommended from the nutritional point of view although the product's overall nutritional value is low or controversial. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Colby S. [2006]: Nutrition market and the worldwide obesity epidemic. Proceedings of the Allied Academies International Conference. New Orleans. 12-15.04.2006. www.ars.usda.gov. [Access: June 2012].
  2. Gajek A. [2007]: Wykorzystanie marketingu żywieniowego w działaniach marketingowych firm przemysłu spożywczego. MST SGGW (typescript)
  3. Mieczkowska M., Panfil-Kuncewicz H [2011]: Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne na opakowaniach produktów spożywczych. Przemysł Spożywczy. 65. 54-56.
  4. Rejman K., Borowska A. [2009]: Wykorzystanie marketingu żywieniowego w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw spożywczych. [w:] Juchniewicz M. (red.): Czynniki i źródła przewagi konkurencyjnej. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Olsztyn. 161-166.
  5. Rejman K., Halicka E. [2008]: Wykorzystanie marketingu żywieniowego na rynku innowacyjnych produktów spożywczych. [w:] Adamowicz M. (red.): Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznesu. Tom II. Rodzaje innowacji. Wydawnictwo SGGW. Warszawa. 91-101.
  6. Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety. [Access: July 2012].
  7. Regulation (EC) No 1924/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on nutrition and health claims made on foods. Internet. http://eur-lex.europa.eu. [Access: June 2012].
  8. Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers, amending Regulations (EC) No 1924/2006 and (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council, and repealing Commission Directive 87/250/EEC, Council Directive 90/496/EEC, Commission Directive 1999/10/EC, Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Directives 2002/67/EC and 2008/5/EC and Commission Regulation (EC) No 608/2004. Internet. http://eur-lex.europa.eu. [Access: June 2012].
  9. Regulation (EU) No 432/2012 of 16 May 2012 establishing a list of permitted health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children's development and health. [Access: July 2012].
  10. Wierzejska R. [2012]: Informacje żywieniowe na opakowaniach produktów spożywczych - podejście konsumenta. Przemysł Spożywczy. 66. 43-45.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu