BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mosorov Volodymyr (Lodz University of Technology, Poland), Niedźwiedziński Marian (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Hidden Message Techniques in E-Commerce
Techniki ukrywania danych w e-handlu
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 1 (27), s. 56-66, rys., bibliogr. 8 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Handel elektroniczny, Bezpieczeństwo, Steganografia
e-commerce, Security, Steganography
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój informatyki i sprzętu komputerowego w drugiej połowie XX wieku spowodował, że sposób przekazywania informacji stał się prostszy, wygodniejszy oraz bardziej niezależny. Przykładem tego postępu jest handel elektroniczny (e-commerce), który dzięki rozwojowi sieci komputerowych, a zwłaszcza Internetu, stał się bardzo popularnym sposobem przeprowadzania różnych transakcji. O zabezpieczanie tych transakcji muszą dbać zarówno użytkownicy małego biura, jak i wielkiej korporacji. W artykule omówiono szczegółowo zastosowanie cyfrowej steganografii dla zapewnienia bezpieczeństwa informacji w różnych aplikacjach e-commerce działających za pośrednictwem Internetu. Aplikacje te realizują tak ważne zadania, jak: poufne przekazywanie dokumentów, uwierzytelnianie podpisu cyfrowego i zatwierdzanie elektronicznych dokumentów, przechowywanie cyfrowych danych oraz bezpieczne przekazywanie multimedialnych danych za pośrednictwem otwartych kanałów.(abstrakt oryginalny)

The rapid growth in e-commerce applications via the Internet in recent decades is the reason why both small office and corporation users have a need to protect their data transactions through the Internet. These data transactions include sensitive document transfer, digital signature authentication and digital data storage. The use of digital steganography for information security in various e-commerce applications through the Internet are discussed in detail in this article. These applications include digital signature authentication and validation of electronic documents, digital data storage as well as secure communication of multimedia data through the open channels.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cox I., Miller M., Bloom J., Fredric J., Kalker T., Digital Watermarking and Steganography, 2nd editon, 2009, electronic free book http://www.freeebookdownload.co.in/ebooks/free-ebook-Digital-Watermarking-and-Steganography-2nd-Ed-The-Morgan-Kaufmann-Series-in-Multimedia-Information-and-Systems--download.
  2. Meghanathan N., Nayak L., Steganalysis algorithms for detecting the hidden information in image, audio and video cover media, International Journal of Network Security & Its Application (IJNSA) 2010, Vol. 2, No.1, January.
  3. Wayner P., Disappearing Cryptography. Information Hiding: Steganography & Watermarking, 3rd edition, MK/Morgan Kaufmann Publishers, Amsterdam 2009.
  4. http://www.bdebuy.com/print_page_p1298.
  5. www.datamark.com.sg/pdf/steganography.pdf
  6. http:\users.finemedia.pl/dloogie/bezpieczenstwo/stegangrafia.pdf.
  7. http://www.microsoft.com/poland/msp/dobierz-licencje.aspx
  8. http://www.pcmag.com/encyclopedia_term/0,2542,t=Windows+Media+Rights+Manager&i =54664,00.asp
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu