BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawełoszek Ilona (Częstochowa University of Technology), Stępniak Cezary (Częstochowa University of Technology)
Tytuł
Spatial Visualization Tools in Business Information Systems
Narzędzia przestrzennej wizualizacji w systemach informatycznych biznesu
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 1 (27), s. 67-82, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Wizualizacja danych, Systemy informatyczne
Data visualisation, Computer system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje prototypową aplikację o nazwie Spatial Visualization Tool (SVT), która może być użyta do wizualizowania w postaci interaktywnej mapy danych pochodzących z różnych rodzajów systemów informatycznych i zewnętrznych źródeł, takich jak Internet i bazy dokumentów. Koncepcja artykułu jest oparta na założeniu, że dane w systemach informatycznych mogą być wizualizowane w sposób analogiczny do map geograficznych. Taka wizualizacja może być bardzo czytelna i służyć jako wsparcie procesów decyzyjnych opierających się na dużych ilościach danych. Pierwsza część artykułu prezentuje wybrane aspekty metodologii geograficznych systemów informacyjnych (GIS). Druga część przedstawia teoretyczny algorytm pozyskiwania danych i dokonywania ich wizualizacji przestrzennej. Ostatnia część omawia praktyczny przykład działania aplikacji SVT w rekrutacji kandydatów do pracy. Prototypowe narzędzie zostało skonstruowane przy użyciu pakietu MS Excel i języka Visual Basic for Applications (VBA). Zaprezentowano także koncepcję rozszerzenia funkcjonalności SVT przy użyciu technologii sieci semantycznej w celu rozpoznawania źródeł i typów danych w celu automatyzacji konstruowania wizualizacji.(abstrakt oryginalny)

The paper presents a prototype application - Spatial Visualization Tool (SVT), that can be used to visualize data from different kinds of Business Information Systems and external sources such as the Internet and document bases in the form of an interactive map. The concept of the paper is based on the assumption that all business data can be visualized in a way analogous to geographic maps. The manner of such a visualization can be very legible and facilitate business decision-making when it comes to analyzing large amounts of data. The first part of the paper introduces the reader toselected aspects of Geographic Information Systems methodology and briefly presents the algorithm of SVT. The second part explains the theoretical algorithm of acquiring data and performing a spatial visualization. The last section of the paper covers the practical example of SVT application to select candidates for a job. The prototype tool was constructed using Microsoft Excel with Visual Basic for Applications. We also present the idea to extend the functionality of SVT using semantic Web technologies for recognizing data sources and types to facilitate the automation of data visualization.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Card S.K., Information visualization, [in:] J. Jacko, A. Sears (Eds.), The Human-Computer Interaction Handbook, Lawrence Erlbaum Associates, 2003.
  2. Chen C., Information Visualization: Beyond the Horizon, 2nd edition, Springer, 2004.
  3. Golbeck J., Trust on the World Wide Web: A survey, Foundations and Trends in Web Science 2006, Vol. 1, No. 2, pp. 131-197.
  4. Gomez-Perez A., Corcho O., Fernandez-Lopez M., Ontological Engineering with Examples from the Areas of Knowledge Management, e-Commerce and the Semantic Web, Springer-Verlag, London 2004.
  5. Google Developers, Custom Search, 2012, https://developers.google.com/custom-search/v1/overview (date of access: February 2012)
  6. Green J., Bullen S., Bovey R., Alexander M., Excel 2007 VBA Programmer's Reference, Wiley Publishing, Indianapolis 2007.
  7. Hitzler P., Krötzsch M., Rudolph S., Foundations of Semantic Web Technologies, Chapman & Hall CRC, 2009.
  8. Litwin L., Myrda G., Systemy informacji geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS, Helion, Gliwice 2005.
  9. Miner G.D., Delen D., Elder J., Fast A., Hill T., Nisbet R.A. (Eds.), Practical Text Mining and Statistical Analysis for Non-Structured Text Data Applications, Elsevier, New York 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu