BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Perechuda Kazimierz (Wrocław University of Economics, Poland), Sobińska Małgorzata (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Communication and Knowledge Transfer Models in IT Outsourcing Relationship
Modele komunikacji i zarządzania wiedzą we współpracy outsourcingowej z obszaru IT
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 1 (27), s. 83-95, rys., bibliogr. 13 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Technologia informacyjna, Zarządzanie wiedzą, Outsourcing, Transfer wiedzy
Information Technology (IT), Knowledge management, Outsourcing, Knowledge transfer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba zdefiniowania roli zarządzania wiedzą i komunikacją w relacji klient-dostawca, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu outsourcingu wiedzy IT. Ponadto dokonano weryfikacji następujących hipotez: (a) w klasycznej umowie outsourcingowej nie występuje transfer wiedzy kluczowej (nie jest to celem projektu outsourcingu); (b) outsourcing usług IT powinien być uzupełniony o transfer wiedzy kluczowej w obu kierunkach: od klienta do sprzedawcy i od sprzedawcy do klienta; (c) outsourcing oparty o transfer wiedzy kluczowej jest bardzo ważnym instrumentem dla tworzenia i rozwoju działalności organizacji wirtualnej opartej na wiedzy. Wynikiem podjętych rozważań będzie prezentacja modeli transferu informacji i wiedzy w relacjach outsourcingowych. Zostaną pokazane potencjalne obszary zastosowań outsourcingu IT, outsourcing wiedzy IT oraz korzyści wynikające z takich projektów w kontekście zarządzania wiedzą.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to define the communication and knowledge management role in the customer-supplier relationship with particular emphasis on IT knowledge outsourcing. Another aim is the verification of the following search hypotheses: (a) in the classical outsourcing contract there is no critical knowledge transfer (this is not the aim of an outsourcing project); (b) outsourcing should be supplemented with key knowledge transfer in both directions: from the client to the vendor and from the vendor to the client; (b) outsourcing based on key knowledge transfer is an essential instrument of creation and business development of virtual organization based on knowledge. The result of the research will be models of information and knowledge transfer in IT outsourcing relationship. The authors will show the potential areas of application IT outsourcing, IT knowledge outsourcing and the benefits of such projects in the context of knowledge management.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Al.-Salti Z., Hackney R., Ozkan S., Factors Impacting Knowledge Transfer Success in Information Systems Outsourcing, http://bura.brunel.ac.uk/bitstream/2438/4371/1/C74.pdf, (date of access: 26.11.2012).
 2. Cullen S., Willcocks L., Intelligent IT Outsourcing: Eight Building Blocks to Success, Butterworth- Heinemann, London 2006.
 3. Klincewicz K., Indyjski model offshoringu. Wnioski dla Polski, [in:] A. Szymaniak (ed.), Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services center, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 4. Oshri I., Kotlarski J., Willcocks L.P., The Handbook of Global Outsourcing and Offshoring. Second Edition, Palgrave Macmillan, Houndmills Basingstoke Hampshire (UK) 2011.
 5. Perechuda K., Sobińska M., Models of information and knowledge transfer in IT outsourcing projects, [in:] Proceedings of the Federal Conference on Computer Science and Information Systems, pp. 1165-1169.
 6. Potocki A. (ed.), Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.
 7. Schott K., Vendor-Vendor Knowledge Transfer in Global ISD Outsourcing Projects: Insights from a German Case Study, http://www.pacis-net.org/file/2011/PACIS2011-167.pdf (date of access: 26.11.2012)
 8. Sobińska M., Information management in planning phase of IT outsourcing (in Polish), [in:] J. Stankiewicz (ed.), Problemy zarządzania strategicznego wobec przemian w otoczeniu współczesnych przedsiębiorstw, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2010, pp. 348-360.
 9. Sobińska M., Chosen aspects of information management in IT otsourcing, [in:] J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski (eds.), Advanced Information Technologies for Management - AITM 2011. Information Systems in Business, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 205, Wrocław 2011a, pp. 240-247.
 10. Sobińska M., Modeling of knowledge management processes in IT outsourcing projects, Informatyka Ekonomiczna. Business Informatics 2011b, No. 20, pp. 204-215.
 11. Sparrow E., Successful IT Outourcing, Springer, London 2003.
 12. Szymania A. (ed.), Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services centers, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, pp. 238-240.
 13. Zarrinmehr E., Zaidi M., Rozan A., Influential Factors for Knowledge Transfer in Information System Outsourcing, http://www.wbiconpro.com/441-Elham.pdf (date of access: 26.11.2012).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu