BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednarczyk Jan L. (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Tytuł
Hipoteza inflacji neutralnej a NAIRU
Neutral Inflation Hypothesis and the NAIRU
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 281, s. 41-55, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Gospodarka w okresie globalnego kryzysu
Słowa kluczowe
Inflacja, Stopa bezrobocia, Wskaźniki makroekonomiczne, Krzywa Phillipsa, Stabilizacja cen, Polityka gospodarcza
Inflation, Unemployment rate, Macroeconomic indicators, Phillips curve, Price stabilization, Economic policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu Jana L. Bednarczyka ("Hipoteza inflacji neutralnej a NAIRU") jest kontrowersja teoretyczna między tradycyjną krzywą Phillipsa a monetarystycznym ujęciem związku inflacji i bezrobocia, rozpatrywana z punktu widzenia współczesnych wyzwań polityki gospodarczej. Autor pokazuje walory i słabości tych koncepcji i wskazuje na potrzebę sformułowania nowej teorii, lepiej opisującej obecny związek dynamiki cen ze sferą realną gospodarki. (fragment tekstu)

The aim of the paper is to answer the following questions: Does the NAIRU enable correct interpretation of the interrelationships between key economic variables in the contemporary market economy? What are the main advantages of using NDEGRI (Non-Decreasing Economic Growth Rate of Inflation) as a tool of macroeconomic analysis? The main conclusion resulting from the research concerns limited usefulness of the NAIRU as a tool to describe the macroeconomic situation in the context of low and stable inflation rates when even major deviations of the actual unemployment rate from the natural one can be without any effect on the price behavior. In such a situation NDEGRI seems to be a more useful tool which more clearly defines the safe limits for demand stimulation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. W. Phillips, The Relationship between Unemployment and the Rate of. Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861-1957, "Economica" November 1958, s. 283-299
 2. R. G. Lipsey, The Relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the U.K., 1862-1957: Further Analysis, "Economica" February 1960, s. 1-31
 3. E. Phelps, Phillips Curves, Expectations of Inflation, and Optimal Unemployment over Time, "Economica" August 1967, s. 254-281
 4. M. Friedman, The Role of Monetary Policy, "The American Economic Review" March 1968, s. 1-17
 5. K. Brunner, The Role of Money and Monetary Policy, " Federal Reserve Bank of St. Louis Review" July 1968, s. 9
 6. O. Blanchard, Makroekonomia, Wolters Kluwer, Warszawa 2011
 7. G. A. Akerlof, R. J. Shiller, Zwierzęce instynkty, Wydawnictwo: EMKA, Warszawa, 2011
 8. J. E. Stiglitz, Rethinking Macroeconomics: What Failed and How to Repair It, "Journal of the. European Economic Association" August 2011, s. 591-645
 9. A. Turner, Economics after the Crisis: Objectives and Means, Cambridge, Mass: MIT Press,. 2012
 10. OECD Economic Outlook, nr 39, May 1986
 11. OECD Economic Outlook, nr 76, December 2004
 12. OECD Economic Outlook, nr 90, November 2011
 13. S. Guichard, E. Rusticelli, Reassessing the NAIRUs after the Crisis. OECD Economics Department Working Papers, No. 918, OECD Publishing
 14. W. T. Dickens, Has the Recession Increased the NAIRU?, June 29, 2011, www.brookings.edu
 15. J.L. Bednarczyk, Polityka finansowa a wzrost gospodarczy. Dylematy polskiej gospodarki w procesie integracji europejskiej, [w:] Polityka finansowa Polski wobec aktualnych i przyszłych wyzwań, J. Kulawik, E. Mazurkiewicz (red.), Warszawa 2005
 16. J.L. Bednarczyk, Stabilność cen a kondycja gospodarki. Uwagi o polityce stabilizacji cen w krajach Unii Europejskiej, [w:] Monografie i opracowania naukowe. Finanse, B. Pietrzak (red.), SGH i Kolegium Zarządzania i Finansów, Warszawa 2005
 17. J. L. Bednarczyk, Inflacja neutralna a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej,. [w:] Polityka gospodarcza a rozwój kraju Płowiec U. (red.), Polskie Towarzystwo Naukowe, Warszawa 2009, s. 99-113
 18. J.L. Bednarczyk, Hipoteza inflacji neutralnej a problemy wzrostu gospodarczego w krajach strefy euro. "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica" 2011, nr 248, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu