BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szopa Andrzej (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Zakres wymiany miejsc pracy a stopa wzrostu dochodu narodowego
The Level of Job Exchange Availability and the Growth Rate of National Income
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1984, nr 180, s. 57-68, tabl.
Słowa kluczowe
Praca, Dochód narodowy, Zatrudnienie
Labour, National income, Employment
Uwagi
rez., summ.
Abstrakt
W okresie wyczerpania się możliwości dynamizacji wzrostu zatrudnienia w gospodarce narodowej szczególnej roli nabiera dostosowanie struktury reprodukcji miejsc pracy do istniejących warunków społeczno-ekonomicznych, w tym przede wszystkim możliwego do uzyskania przyrostu zatrudnienia. O strukturze tej decyduje mechanizm ekonomiczny stymulacji procesów reprodukcji majątku trwałego, od którego w niniejszym opracowaniu abstrahuje się, traktując jednak wypływające z analizy wnioski jako swego rodzaju postulaty w dyskusji nad reformą gospodarczą. (fragment tekstu)

The paper discusses the problem of dependence between the national income growth rate and the level of job exchange availability in conditions of decreasing rate of growth of disposable labour. The analysis has been conducted on the basis of modified M. Kalecki's formula, in the interpretation relying upon direct factors of economic growth. The conclusion of research boils down to the statement that the optimum solution consists in regulating the rate of growth of avialabie jobs according to the rate of growth of employment through broadening the scope of jo exchanging. This requires, however essential changes in the economic and financial system of economic organizations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Szopa A., Rola okresu eksploatacji produkcyjnych środków trwałych w kształtowaniu dynamiki wzrostu dochodu narodowego w Polsce w latach 1961-1977, praca doktorska, Kraków - maszynopis.
  2. Szopa A., Adaptacja formuły M. Kaleckiego do potrzeb badań empirycznych, "Ekonomista" 1982, nr 5-6.
  3. Schultz Z., Polityka zatrudnienia - stan i perspektywy, "Gospodarka Planowa" 1976, nr 5.
  4. Kabaj M., Bariera zatrudnienia, "Życie Gospodarcze" 1975, nr 45.
  5. Rakowski M., Elastyczna bariera zatrudnienia, "Życie Gospodarcze" 1975, nr 45.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu