BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabowski Janusz (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Koncepcje periodyzacji wzrostu gospodarczego w Polsce
Attempt at Periodization of Economic Growth in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1984, nr 180, s. 69-94, tabl.
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Dochód narodowy, Dynamika gospodarki
Economic growth, National income, Economy dynamics
Uwagi
rez., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono dynamikę wzrostu gospodarczego Polski za lata 1950-1977. Omówiono koncepcję periodyzacji wzrostu gospodarczego w Polsce Ludowej oraz średnie roczne tempo wzrostu w latach 1950-1977. Na koniec przedstawiono strukturę dochodu narodowego podzielonego oraz wytworzonego.

Several economist, having analysed the economic transformations in Poland, felt inclined to infer that the phenomena of changes in growth rate have been cyclical. In result, conclusions were drawn proving that determined stages exist in the growth of basic economic indices. The author's synthesis of various attempts at periodization of growth allows to infer that distinct stages did occur in the economic growth of Poland. The author's considerations based on empirical material lead to the opinion that the periodization of growth should not rely only upon quantitative premises, as has been the practice so far, but structural transformations ought also to be considered. This is inferred from the very essence of economic growth, which means the sum total of both quantitative and structural changes occurring in the economy during a definite period of time. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Możejko E., Mamy ambicje być pierwsi. "Życie Gospodarcze" 1979, nr 16.
 2. Ostrowski M., Sadowski Z., Przesłanki kształtowania polityki przemian strukturalnych w rozwoju długofalowym, "Ekonomista" 1074, nr 2, s. 279.
 3. Lange O., Teoria reprodukcji i akumulacji, PWN, Warszawa 1961, s. 120.
 4. Goldman J., Tempo rozwoju i okresowe wahania w ekonomice niektórych krajów socjalistycznych, "Gospodarka Planowa" 1965, nr 41.
 5. Usijewicz M., Mikulskij K., Tempo rosta mirowoj ekonomiki socjalizma - problemy sowriemiennogo wremieni, Mirowaja Ekonomika i Mieżdunarodnyje Otnoszenija, Moskwa 1967, nr 12.
 6. Čobeljtč N., Stojanowič R., Teorija inwesticionnik ciklusa u socjalistickoj privredi, Beograd 1966.
 7. Golachowski E., W sprawie oceny dotychczasowego rozwoju gospodarczego Polski Ludowej, "Gospodarka Planowa", 1972, nr 1.
 8. Karpiński A., Polityka uprzemysłowienia Polski w latach 1958-1968, PWE, Warszawa 1968, s. 59-60.
 9. Karpiński A., Doświadczenie socjalistycznej industrializacji Polski, "Gospodarka Planowa" 1974, nr 7, s. 439.
 10. J. Pajestka, Analiza niektórych aspektów polityki rozwoju ekonomicznego Polski, "Ekonomista" 1965, nr 2.
 11. Żebrok I., Próba periodyzacji rozwoju przemysłowego w Polsce Ludowej, "Gospodarka Planowa" 1974, nr 9.
 12. Gospodarka Polski Ludowej 1944-1955, praca zbiorowa pod red. J. Kalińskiego i Z. Landus, KiW, Warszawa 1974, s. 210.
 13. Kaziniec L.S., Izmierienije strukturalnych adwigow w ekonomikie, "Ekonomika", Moskwa 1969, s. 28.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu