BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalski Aleksander (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Pojęcie i zakres usług
The Concept and Scope of Services
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1984, nr 180, s. 95-111, schemat
Słowa kluczowe
Usługi, Działalność gospodarcza, Działalność społeczna
Services, Business activity, Social activity
Uwagi
rez., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono pojęcie usług. Pod pojęciem tym rozumie się najczęściej określoną sferę działalności gospodarczej czy społecznej. Omówiono podział działalności zgrupowanej w szeroko rozumianej sferze usług.

The paper discusses the services as an economic category the hitherto conceptions regarding the essence of services offered both by bourgeois theorists and by the socialist scholars are critaically assessed. A number of criteria are quoted distinguishing the services from other economic cathegories, and serving the classification of services. In result of the analysis, based upon Karl Marx's views upon services the definition of services is formulated, considering both the social form and the economic contents of this cathegory. Relying upon this definition, the sphere of consumer services is distinguished from the v/hole background of economic and social activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Usługi i ich, rola społeczno-ekonomiczna, red. Ginsbert-Gebert A., PWE, Warszawa 1965, s. 34.
 2. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Warszawa 1954, s. 317, 418.
 3. Mill J. S., Zasady ekonomii politycznej z niektórymi zastosowaniami ekonomii społecznej, s. 42.
 4. Say J. S., Traktat o ekonomii politycznej, Warszawa 1960, s. 894.
 5. Niewadzi Cz., Zagadnienia usług w teorii ekonomii, PWN, Warszawa 1979.
 6. Marks K., Teoria wartości dodatkowej, Warszawa 1958, s.424.
 7. Fisher A. G. B., The Clash of Progress and Security, London 1955.
 8. Fisher A. G. B., Production, Primary, Secordary and Tertiary Sector, "The Economic Record" 1939, nr 15.
 9. Clark C., The Conditions of Economic Progress, London 1957, s. 490 i in.
 10. Kwiatkowski M., "Teoria trzech sektorów", Warszawa 1980.
 11. Burger A., Economic problems of consumers services, Budapest 1970, s. 15.
 12. Fuchse R., The service Economy, New York 1968, s. 15-16.
 13. Kuznets S., Modern economic Growth Spread and Structure, London, 1966, s.38.
 14. Hamzeo W E., Socjalno-ekonomiczeskaja rol sfiery usług w sowriemiennoj Japonii, Moskwa 1975, s. 10.
 15. Krzyżanowski W., Teoria produkcji usług, "Ekonomista" 1947, nr 3 i 4, s. 13.
 16. Lange 0., Ekonomia polityczna, Zagadnienia ogólne, Warszawa 1959, s. 15.
 17. Zagórski J., Zagadnienia ekonomiki i organizacji usług, praca zbiorowa, Warszawa 1968, a. 15.
 18. Jaworek R., Rylko M., Metodologiczne podstawy klasyfikacji usług, Materiały IPDRz, 1970, nr 5, s. 35.
 19. Hodoly A., "Wiadomości Statystyczne" 1967, nr 8, s. 38.
 20. J. Wierzbicki., Bilans usług niematerialnych w gospodarce narodowej, Warszawa 1972, s, 20.
 21. Niewadzi Cz., Usługi w gospodarce narodowej, Warszawa 1975, s.20.
 22. KotarbińskiT., Zagadnienia produkcyjności usług, "Prakseologia" 1969, nr 35, s. 7-8.
 23. Marks K,, Engels F., Dzieła, t. 26, e. 139.
 24. A.M. Agababian, Socjalno-ekonomiczeskije problemy rozwitije sfiery usług. IE ANCCCP, Moskwa 1976, s.10.
 25. Sada E., Gospodarcza istota usług, "Wiadomości statystyczne", I968, nr 4.
 26. Marks K., Engels F., Dzieła, t. 23, s, 216.
 27. Spłodkow N.W., Poliakowa T,D., Owsiennikow Ł.N., Tieoreticzeskije problemy usług i nieproizwadstwiennoj sfery pri socializmie, Moskwa 1972, s. 120.
 28. Kosieczenko S.G., Efektiwnost obezczestwiennowo proizwodstwa Moskwa 1967, s. 226.
 29. Miesznikow W., Woprosu K., o charaktieria truda naucznych robotników, "Płanowoje Chazjaistwo" 1969, nr 2, s. 83.
 30. Kozak W.E., Proizwoditielnyj i nieproizwoditielnyj trud, Kijów 1977, s. 150.
 31. Krzyżanowski W., Teoria produkcji usług, Wyd. Kazimierza Rutskiego s. 35.
 32. Marks K., Teoria wartości dodatkowej, cz.2, Warszawa, 1963.
 33. Prawdin D.J., Sfiera obsłużywanija pri socjalizmie, Moskwa 1968, s. 59.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu