BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szopa Bogumiła (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wpływ świadczeń społecznych na dochody ludności
The Impact of Social Transfer Payments upon the Incomes of Population
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1984, nr 180, s. 113-128, tabl.
Słowa kluczowe
Dochody ludności, Społeczeństwo, Gospodarstwa domowe, Świadczenia socjalne
People's income, Society, Households, Social benefits
Uwagi
rez., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono udział dochodów z tytułu świadczeń społecznych w przychodach netto wg typów gospodarstw domowych. Zróżnicowana rola świadczeń społecznych w odmiennych warunkach społeczno-ekonomicznych wiąże się najogólniej z mechanizmem tworzenia, a zwłaszcza podziału społecznego funduszu spożycia.

The so called "social fund of collective consumption" serves a number of purposes. One of them is achieving more equality in personal income - mostly labour compensation. Relying upon empirical research, however, conclusion can be drawn that this redistributive function is being realised very unsatisfactorily. In years 1973 - 19781 which are the period analysed in the paper, this function was reduced even further. It seems that the possibility of utilization of the fund for egalitarian purposes is reduced mainly by its very numerous other functions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Winiewski M., Spożycie społeczne a regionalne zróżnicowanie warunków bytu, Studia i Materiały IPiSS, Warszawa 1978, nr 10, s. 69.
  2. Pohorille M., Podział dezyderatywny a egalitaryzm, "Ekonomista" 1978, nr 75, s. 1095.
  3. Balcerek J., Rola, społecznych funduszów spożycia, w: Polityka gospodarcza a polityka społeczna, Wiedza Powszechna, Warszawa 1971, s. 111.
  4. Deniszczuk L., Wzorzec konsumpcji społecznie niezbędnej, Studia i Materiały IPiSS, Warszawa 1977, nr 10, s.54.
  5. Morecka Z., Społeczny fundusz spożycia a problemy równości, w: Społeczne aspekty rozwoju gospodarczego, praca zbiorowa pod red. J. Daneckiego, PWN, Warszawa 1974, s, 274.
  6. Fritzhand M., Marksizm a idea równości, "Nowe Drogi" 1974, nr 3, s. 69-95.
  7. Winiewski M., Systemy dostosowawcze jako instrument mechanizmów podziału, "Polityka Społeczna" 1978, nr 6, s. 1.
  8. Pohorille, Spożycie zbiorowe i świadczenia społeczne, PWE, Warszawa 1975, s. 157.
  9. Beskid L., Tendencje i wzorce konsumpcji, "Nowe Drogi" 1978, nr 6, s. 155.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu