BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leszkiewicz-Kędzior Katarzyna (Uniwersytet Łódzki), Welfe Władysław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Szacunek naturalnej stopy bezrobocia dla Polski
Estimation of the Natural Rate of Unemployment for Poland
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 281, s. 93-107, rys.
Tytuł własny numeru
Gospodarka w okresie globalnego kryzysu
Słowa kluczowe
Inflacja, Stopa bezrobocia, Modele ekonometryczne, Krzywa Phillipsa
Inflation, Unemployment rate, Econometric models, Phillips curve
Uwagi
summ.
Abstrakt
Problem podjęty w artykule Katarzyny Leszkiewicz-Kędzior i Władysława Welfe ("Szacunek naturalnej stopy bezrobocia dla Polski"), dotyczący oszacowania wysokości naturalnej stopy bezrobocia dla Polski ma nie tylko znaczenie teoriopoznawcze, ale również aplikacyjne. Szacunki te mają bowiem znaczenie dla kształtu polityki gospodarczej, zwłaszcza polityki makroekonomicznej. Jeśli bowiem faktyczne bezrobocie jest niższe od szacunku bezrobocia naturalnego, to należy oczekiwać przyspieszenia wzrostu płac i cen, gdy zaś faktyczne bezrobocie przewyższa bezrobocie naturalne, to zwiastuje to osłabienie presji inflacyjnej. Zależności te mają kluczowe znaczenie dla polityki makroekonomicznej, stąd też znaczenie podjętych w artykule szacunków jest niebagatelne. (fragment tekstu)

This paper presents alternative estimates of the natural rate of unemployment (NAWRU, NAIRU) for Poland for the years 1990-2008. The estimation process utilizes sequentially procedures based on the classical and the modified Phillips curve, the structural price-wage models as well as approach that uses the reduced form of the Phillips curve. The comparison of the results leads to the conclusion that the natural rates of unemployment estimated by different methods are generally close to each other and do not differ significantly from the observed values. The conducted analysis indicates that the relation of the natural rate of unemployment and the rate of registered unemployment may signal a change of the inflation pressures, which in turn can be used by the Monetary Policy Council. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Layard, S. Nickell, R. Jackman, Unemployment: Macroeconomic Performance and the Labour Market, Oxford University Press, Oxford 1991
 2. J. Elmeskov, High and Persistent Unemployment: Assessment of the Problem and Its Causes, OECD Economics Department Working Paper, 1993, nr 132
 3. R. J. Gordon, The Time-Varying NAIRU and its Implications for Economic Policy, "Journal of Economic Perspectives", 1997, Vol. 11, s. 11-32
 4. M. Socha., U. Sztanderska, Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, PWN, Warszawa 2000
 5. J. Socha, W. Wojciechowski, Koncepcja NAIRU, dezinflacja a druga fala bezrobocia w Polsce, "Bank i Kredyt" marzec 2004, s. 4-15
 6. P. Śpiewanowski, Estymacja stopy NAIRU dla Polski, 2005, http://sknekonomii.files.wordpress.com/2011/10/estymacja-nairu-dla-polski.pdf
 7. OECD, Implementing the OECD Job Strategy - Assessing Performance and Policy, Paris 1999
 8. L. Ball, Disinflation and the NAIRU, "National Bureau of Economic Research Working Paper Series" 1996, nr. 5520
 9. P. Richardson, L. Boone, C. Giorno, M. Meacci, D. Rae, D. Turner, The Concept, Policy Use and Measurement of Structural Unemployment: Estimating a Time Varying NAIRU Across 21 OECD Countries, "OECD Economics Department Working Papers" 2000, nr 250, OECD Publishing
 10. B. Chiarini, P. Piselli, Identification and dimension of the NAIRU, "Economic Modelling" 2001, vol. 18, s. 585-611
 11. E. Heyer, F. Reynès, H. Sterdyniak, Structural and reduced approaches of the equilibrium rate of unemployment, a comparison between France and the United States, "Economic Modelling" 2007, vol. 24, s. 42-65
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu