BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smaga Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Narodowy Bank Polski)
Tytuł
Paneuropejski system gwarantowania depozytów - część I : (wnioski z kryzysu)
A Pan-European Deposit Guarantee System - Part I : (Lessons from the Crisis)
Źródło
Bezpieczny Bank, 2013, nr 2-3 (51-52), s. 51-71, tab., rys., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Bezpieczeństwo finansowe, Gwarancje bankowe, Bezpieczeństwo depozytów bankowych, Unia bankowa
Financial crisis, Financial security, Banking guarantee, Protecting bank deposit, Banking union
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł składa się z dwóch części. Mają one na celu pokazanie zasadności i możliwości utworzenia paneuropejskiego systemu gwarantowania depozytów oraz zaprezentowanie optymalnego kształtu trzeciego filaru unii bankowej. Cele znajdują odzwierciedlenie w postawionych pytaniach badawczych, odpowiedź na które będzie przedstawiona kolejno dwóch artykułach: W części I - czy w świetle doświadczeń z funkcjonowania DGS w UE w okresie kryzysu finansowego lepszym rozwiązaniem jest zachowanie stanu obecnego (sieć krajowych DGS) czy utworzenie paneuropejskiego systemu? W części II - Jak powinien wyglądać optymalny SDGS i czy spełniałby on dotychczasowe rekomendacje w tym zakresie? Metody badawcze obejmują metody badań jakościowych, tj. przegląd literatury i badań obcych. (fragment tekstu)

In the paper the author analyzes the functioning of deposit guarantee schemes in EU countries during the financial crisis. It turns out that the hitherto fragmented net of unharmonized national DGSs has many flaws and has resulted in suboptimal, uncoordinated cooperation during the crisis. Such a solution fails to contribute to financial stability on the EU-level. One solution includes creating a pan-European DGS, as a third pillar of the banking union. A single DGS has potentially numerous advantages over a net of national DGSs. However, its construction has to be gradual and the base on increased harmonization of national DGSs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ayadi R., Lastra R. M., Proposals for reforming deposit guarantee schemes in Europe, "Journal of Banking Regulation" Vol. 11.3, Macmillan Publishers Ltd. 2010.
 2. Bełdowski J., Kantorowicz J., Nowa propozycja harmonizacji systemu gwarancji depozytów w Unii Europejskiej - uwagi na tle projektu dyrektywy z 12 lipca 2010 r., "Bezpieczny Bank" Nr 1(43) 2011, BFG, Warszawa 2011.
 3. Buch C.M., Weigert B., Legacy problems in transition to a banking union, [w:] T. Beck (red.), Banking Union for Europe. Risks and Challenges, Centre for Economic Policy Research, London 2012.
 4. Constâncio V., Establishment of the Single Supervisory Mechanism; the first pillar of the Banking Union, speech at 11th Annual European Financial Services Conference, Brussels, 31 January 2013.
 5. Dobrzańska A., Zmiany w modelach nadzoru mikroostrożnościowego w krajach Unii Europejskiej w następstwie kryzysu finansowego, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 119, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012.
 6. FSB, Thematic Review on Deposit Insurance Systems - Peer Review Report, 8 February 2012.
 7. Gros D., Principles of a Two-Tier European Deposit (Re-)Insurance System, "CEPS Policy Brief" No. 287, 17 April 2013.
 8. IMF, European Union - Financial System Stability Assessment, 22 February 2013.
 9. Iwanicz-Drozdowska M., Bezpieczeństwo rynku usług finansowych. Perspektywa Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 10. Iwanicz-Drozdowska M., Efekt zarażania - przypadek Islandii, [w:] A. Walasik, J. Błach (red.), Finanse publiczne i finanse przedsiębiorstw wobec światowego kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2010.
 11. Iwanicz-Drozdowska M., Lepczyński B., Znaczenie regulacji i instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego dla stabilności finansowej, Część Edukacyjna "Stabilność finansowa od a do z", "Bank i Kredyt" 5/2011, NBP 2011.
 12. KE, Consultation Document: Review of Directive 94/19/EC on Deposit-Guarantee Schemes (DGS), 2009.
 13. Koleśnik J., Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2011.
 14. Koleśnik J., Pożądany kształt europejskiego, zintegrowanego systemu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków oraz gwarantowania depozytów, [w:] M. Zaleska (red.), Unia bankowa, Difin, Warszawa 2013.
 15. Laeven L., Valencia F., Systemic Banking Crises Database: An Update, IMF Working Paper WP/12/163, IMF 2012.
 16. Lautenschläger S., From Supervision to Resolution: A German Perspective, speech at the Institute of International and European Affairs, Dublin, 25 June 2013.
 17. Pisani-Ferry J. (i in.), What kind of European banking union?, Issue 2012/12, Bruegel 2012.
 18. Polijaniuk H., Państwa Unii Europejskiej - Rys historyczny i regulacje unijne, [w:] W. Baka (red.), Systemy gwarantowania depozytów w Polsce i na świecie. Dziesięć lat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, PWE, Warszawa 2005.
 19. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2012 r. zawierająca zalecenia dla Komisji dotyczące sprawozdania przewodniczących Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego i Eurogrupy pt. "W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej".
 20. Schoenmaker D., The Financial Trilemma, "Duisenberg School of Finance - Tinbergen Institute Discussion Papers", No. TI 11-019 / DSF, Amsterdam 2011.
 21. Singh D., Walker D., The European Deposit Guarantee Directive: An Appraisal of the Reforms, [w:] J.R. LaBrosse, R. Olivares-Caminal, D. Singh (red.), Financial Crisis Management And Bank Resolution, Lloyds Commercial Law Library, Routledge 2009.
 22. Smaga P., Optymalny kształt pierwszego filaru unii bankowej, "Ekonomista" (w druku, 2014).
 23. Smaga P., Powiązania między sektorem bankowym a kryzysem zadłużeniowym w strefie euro, "Bezpieczny Bank" Nr 3 (48), BFG 2012.
 24. Srejber E., Czy jesteśmy gotowi poradzić sobie z kryzysem bankowości transgranicznej w Europie?, [w:] L. Pawłowicz (red.), Polska wobec integracji rynku finansowego w Unii Europejskiej, "Transformacja Gospodarki" Nr 112, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2006.
 25. Stelmach A., Geneza i uwarunkowania tworzenia systemów ochrony depozytów, [w:] J. Świderska (red.), Współczesny system bankowy. Ujęcie instytucjonalne, Difin, Warszawa 2012.
 26. Szambelańczyk J., Przyszłość polskiego systemu gwarantowania depozytów w warunkach integracji i globalizacji, [w:] W. Baka (red.), Systemy gwarantowania depozytów w Polsce i na świecie. Dziesięć lat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, PWE, Warszawa 2005.
 27. Szczepańska O. (i in.), Instytucjonalne uwarunkowania stabilności finansowej na przykładzie wybranych krajów, "Materiały i Studia NBP" Nr 173, Warszawa 2004.
 28. Szeląg K., Recent Reforms of the Deposit Insurance System in the United States: Reasons, Results, and Recommendations for the European Union, National Bank of Poland Working Paper No. 59, Warsaw 2009.
 29. The de Larosière Group, Report, Brussels, 25 February 2009.
 30. Van Rompuy H., Towards a Genuine Economic and Monetary Union, 5 December 2012.
 31. Zdanowicz B., Podstawowe dylematy i kryteria wyboru formuły systemu gwarantowania depozytów w świetle teorii i doświadczeń międzynarodowych, "Bezpieczny Bank" Nr 1(34)/2007, BFG, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-2939
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu