BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomczyk Emilia (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Racjonalność oczekiwań polskich przedsiębiorców : reguła czy wyjątek? Wnioski z testów koniunktury IRG SGH
Źródło
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa, 2008, nr 80, s. 375-388, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Koniunktura gospodarcza - 20 lat doświadczeń Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo przemysłowe, Nauki ekonomiczne, Analiza racjonalności
Industrial enterprises, Economic sciences, Rational analysis
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Celem referatu jest prezentacja wyników analiz racjonalności oczekiwań polskich przedsiębiorstw przemysłowych, prowadzonych przez autorkę w latach 2001 - 2007. Analizy te, oparte na danych gromadzonych przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, obejmowały oczekiwania na temat kilku aspektów działalności przedsiębiorstwa (produkcji przemysłowej, cen, zatrudnienia), analizowanych w różnych horyzontach czasowych i na różnym poziomie agregacji danych. Narzędziami formalnej analizy racjonalności była zarówno klasyczna analiza ekonometryczna (w tym zastosowanie dwóch metod kwantyfikacji jakościowych odpowiedzi respondentów oraz kilku wersji testów hipotezy racjonalnych oczekiwań), jak i elementy statystyki i teorii gier. Referat stanowi podsumowanie wyników empirycznych tych prac oraz próbę odpowiedzi na pytanie postawione w tytule: czy w świetle badań koniunktury IRG SGH racjonalność oczekiwań polskich przedsiębiorców należy uznać za regułę, czy raczej za wyjątek. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz E. [1998], Możliwości opisu stanu gospodarki na podstawie testów koniunktury, [w:] Statystyczne i ekonometryczne metody badania krótkookresowych zmian stanu gospodarki, "Prace i Materiały IRG SGH", nr 60, red. E. Adamowicz, M. Męczarski, M. Podgórska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 2. Hübner D., Lubiński M., Małecki W., Matkowski Z. [1994], Koniunktura gospodar-cza, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 3. Gourieroux C., Pradel J. [1986], Direct test of the rational expectations hypothesis, "European Economic Review", nr 30, s. 265-284.
 4. Muth J. F. [1961], Rational expectations and the theory of price movement, "Econometrica", nr 29, s. 315-335.
 5. Osińska M. [2000], Ekonometryczne modelowanie oczekiwań gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 6. Pesaran M. H. [1989], The Limits to Rational Expectations, Basil-Blackwell. Sheffrin S. M. [1996], Rational Expectations, Cambridge University Press.
 7. Tomczyk E. [2001], Racjonalność oczekiwań respondentów testu koniunktury, [w:] Analiza tendencji rozwojowych w polskiej gospodarce na podstawie testu koniunktury, "Prace i Materiały IRG SGH", nr 70, red. E. Adamowicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 8. Tomczyk E. [2002], Test koniunktury jako źródło danych o oczekiwaniach podmiotów gospodarczych, [w:] Diagnozy i prognozy stanu gospodarki w świetle badań koniunktury, "Prace i Materiały IRG SGH", nr 73, red. E. Adamowicz, Oficyna Wydawnicza SGH.
 9. Tomczyk E. [2003], Racjonalność oczekiwań polskich przedsiębiorstw: wnioski z testu koniunktury, [w:] Metody ilościowe w naukach ekonomicznych, red. A. Welfe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 10. Tomczyk E. [2004 a], Polscy przedsiębiorcy na rynku pracy: racjonalność oczekiwań na temat zatrudnienia, "Decyzje", nr 2, s. 67-84.
 11. Tomczyk E. [2004 b], Racjonalność oczekiwań. Metody i analiza danych jakościowych, Monografie i Opracowania, nr 529, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 12. Tomczyk E. [2005], Ocena racjonalności oczekiwań respondentów testu koniunktury na podstawie tablic częstości, [w:] Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych V, red. A. Orłowski, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 13. Tomczyk E. [2007], Testing rationality of price expectations on the basis of contingency tables, Department of Applied Econometrics Working Paper, no 1/07.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0866-9503
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu