BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kliber Agata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Dynamika kontraktów CDS na polskie i węgierskie obligacje
Dynamics of Polish and Hungarian Soverign CDS Spreads During the Financial Crissis
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 242, s. 109-118, wykr., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Model GARCH, Euroobligacje, Obligacje, Agencje ratingowe
GARCH model, Eurobonds, Bonds, Rating agency
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu było zbadanie powiązań cen kontraktów CDS na polskie i węgierskie euroobligacje oraz zweryfikowanie potencjalnych przyczyn wzrostu i spadku siły tych powiązań. W badaniu zweryfikowano reakcje zmienności oraz warunkowej kowariancji na szoki regionalne oraz światowe. Szoki identyfikowane były jako zwrot instrumentu w dniu, w którym pojawiło się wydarzenie mogące spowodować gwałtowną zmianę ceny kontraktu (nieoczekiwane oświadczenia przedstawicieli rządu, bankructwa znaczących instytucji finansowych, zmiany ratingów i in.). Do badania wpływu szoku na zmienność wykorzystano funkcję odpowiedzi zmienności na impuls (Volatility Impulse Response Function). Wyniki badania sugerują, że wpływ na zmienność miało nie tyle pochodzenie szoku (regionalny czy światowy), ile stopień zaskoczenia z nim związany. O ile reakcje agencji ratingowych wydają się być wtórne w stosunku do zmian cen instrumentów CDS, o tyle nieoczekiwane bankructwa czy oświadczenia głów państw przyczyniają się istotnie do wzrostu napięcia na rynkach finansowych. (abstrakt oryginalny)

The author presents the reaction of conditional covariances of Polish and Hungarian sovereign CDS prices to the regional and international events. The research covers the financial crisis period from 2008 to 2011. The author investigates changes in volatility of the instruments using the Volatility Impulse Response Function proposed in 2006 by Hafner and Herwartz. The results of the research suggest that the reactions of the CDS instruments volatility are faster than the reaction of the rating agencies. Moreover, the strength of the reaction depends mostly on unexpectedness of the event. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Engle, R.F., Kroner, K.F., 1995, Multivariate Simultaneous Generalized ARCH, Econometric Theory, vol. 11, no. 1, s.122-150.
  2. Fama, E., 1970, Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, Journal of Finance, no. 25, s. 383-417.
  3. Hafher, CM., Herwartz, H., 2010, Volatility Impulse Responses for Multivariate GARC. Models: An Exchange Rate Illustration, Journal of International Money and Financ no. 25, s. 719-740.
  4. Kliber, A., 2011, Sovereign CDS Instruments in Central Europe - Linkages and Interdependence, Dynamic Econometric Models, no. 11, s. 111-128.
  5. Kliber, A., Kliber, R, 2010, Impact of Rating Agency Announcements on the Covariance of Hungarian Forint and Polish Zloty - A Volatility Impulse Response Analysis, International Research Journal of Finance and Economics, no. 60, s. 127-143.
  6. Le Pen, P., Sevi B., 2010, Volatility Transmission and Volatility Impulse Response Functions in European Electricity Forward Markets, Energy Economics, vol. 4, no. 32, s. 758-770 .
  7. Samuelson, P., 1965, Proof that Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly, Industrial Management Review, no. 6, s. 41-49.
  8. Sims, C, 1980, Macroeconomics and Reality, Econometrica, no. 48, s. 1-48.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu