BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majewska Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Atrakcyjność wybranych wyższych uczelni w Polsce
The Attractiveness of Polish Universities
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 242, s. 143-151, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Wielowymiarowa analiza porównawcza, Normalizacja, Ranking szkół wyższych
Higher education, Multi-dimensional comparative analysis, Normalization, Ranking of higher education institutions
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem badania była atrakcyjność uczelni uniwersyteckich w Polsce i stworzenie ich rankingu w 2010 roku. Wykorzystano do tego metody wielowymiarowej analizy porównawczej (WAP). Zbadano wpływ metody normalizacji zmiennych na uzyskane rankingi. (abstrakt oryginalny)

The aim of the research was to analyze the attractiveness of Polish universities and to build their ranking in Poland in 2010. The influence of normalization methods on changing the classification of higher education was examined. To achieve that, multidimensional comparative analysis (WAP) was used. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dąbrowa-Szefler, M., Jabłecka, J., 2007, Szkolnictwo wyższe w Polsce, Raport dla OECD, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
  2. Gabiński, T., Malina, A., Wydymus, S., Zeliaś, A., 1988, Metody statystyki międzynarodowej, PWE, Warszawa.
  3. GUS, 2010, Szkoły wyższe i ich finanse w 2009 r., Opracowania statystyczne, Warszawa..
  4. GUS, 2011, Szkoły wyższe i ich finanse w 2010 r., Opracowania statystyczne, Warszawa.
  5. Kurkiewicz, J., Pociecha, J., Zając, K., 1991, Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniach rozwoju demograficznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
  6. Luniewska, M., Tarczyński, W., 2006, Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. .
  7. MNiSW, 2010, Uczelnie, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa,. http:// www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/system-szkolnictwa-wyzszego/uczelnie [dostęp: 3.04.2012].
  8. MSiSW, 2012, Koncepcja budowy, zawartości i organizacji systemu monitoringu, rankingowania, zasobów materialnych i niematerialnych szkolnictwa wyższego w Polsce, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
  9. Panek, T, 2009, Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
  10. Thieme, J.K., 2009, Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku. Polska, Europa, USA, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu