BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Misiewicz Elżbieta Izabela (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Innowacyjność a rozwój gospodarczy Polski na tle krajów Unii Europejskiej : model miękki
Innovation and Economic Development of Poland and Other EU Countries - A Soft Model
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 242, s. 152-162, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Rozwój gospodarczy, Polityka gospodarcza, Modelowanie ekonometryczne, Modelowanie miękkie
Innovative character, Economic development, Economic policy, Econometric modeling, Soft modelling
Uwagi
summ.
Abstrakt
Innowacyjność jest jednym z kluczowych elementów kształtowania polityki gospodarczej i wraz z konkurencyjnością oraz przedsiębiorczością tworzy zespół czynników sprzyjających rozwojowi gospodarczemu. Dzięki innowacyjności dany podmiot nie tylko staje się konkurencyjny na rynku lokalnym czy krajowym, ale jego działanie skłania do poczynań innowacyjnych pozostałe firmy, co skutkuje napędzeniem mechanizmu gospodarczego, a w konsekwencji przekłada się na wzmocnienie konkurencyjnej pozycji kraju na arenie międzynarodowej. Celem artykułu jest określenie i zbadanie relacji występujących pomiędzy innowacyjnością a rozwojem gospodarczym krajów UE, a także ukazanie pozycji Polski pod względem analizowanych zmiennych na tle krajów Unii Europejskiej. Badanie zależności pomiędzy innowacyjnością a rozwojem gospodarczym za pomocą "klasycznego" modelowania ekonometrycznego nie jest możliwe, dlatego też skorzystano z modelowania miękkiego, dzięki któremu takie zależności można określić. (abstrakt oryginalny)

Innovation is a key element in shaping economic policy and along with competitiveness and entrepreneurship creates a set of factors contributing to economic development. Innovation improves competitiveness of an economic entity on the local or national market; it also encourages the innovative actions of other companies. That stimulates the economic development of the country and, as a consequence, strengthens its competitive position on the international market. This article aims to identify and investigate the relationship between innovation and economic development of the EU countries and to show the position of Poland compared to other member states in terms of the analyzed variables. Research on the relationship between innovation and economic growth by means of "classical" econometric modelling is not possible, therefore soft modelling was used, thanks to which such relationships can be denned. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004-2006, GUS, 2008, Warszawa.
  2. Jasiński, A., 2006, Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa.
  3. Mierzyńska, D., 1999, Modele miękkie w analizie porównawczej złożonych zjawisk społeczno-ekonomicznych, rozprawa doktorska, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
  4. Perło, D., 2004, Źródła finansowania rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
  5. Perło, D., Perło, D., 2002, Analiza wpływu dochodów regionu na poziom jego rozwoju -model miękki, w: Bocian, A.F. (red.), Rozwój regionalny a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
  6. Rogowski, J., 1990, Modele miękkie. Teoria i zastosowanie w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, Białystok.
  7. Strużycki, M., 2006, Innowacyjność w teorii i praktyce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
  8. Strzelecki, Z., 2008, Gospodarka regionalna i lokalna, Wydwnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  9. Wold, H., 1980, Soft Modelling: Intermediate between Traditional Model Building and Data Analysis, Matematical Statistical, Banach Centre Publication, vol. 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu