BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ptak-Chmielewska Aneta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wykorzystanie modeli relatywnych wskaźników przeżycia do oceny skuteczności modeli prognozujących upadłość przedsiębiorstw w Polsce
Application on Relative Survival Rates Models in Evaluation of Effectiveness of Bnkruptcy Forecast Models in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 242, s. 163-176, tab., wykr. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Upadłość przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo
Enterprise bankruptcy, Small business, Enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono wykorzystanie modeli względnych wskaźników przeżycia do oceny skuteczności modeli prognozujących upadłość przedsiębiorstw w Polsce (w ujęciu dynamicznym). W literaturze, także polskiej, funkcjonuje wiele modeli skonstruowanych w celu prognozowania upadłości przedsiębiorstw. W przeprowadzonym badaniu wybrano dwa takie modele i poddano ocenie ich skuteczność. Wykorzystano próbę małych i średnich przedsiębiorstw, przy czym wobec części z nich zgłoszono wniosek o upadłość. W próbie wyszczególniono podmioty, które według wskazań zastosowanego modelu były zagrożone upadłością, a następnie poddano analizie czas ich życia od momentu diagnozy (data sprawozdania) do momentu "zgonu" (ogłoszenia upadłości) lub do momentu obcięcia obserwacji. Pozostałe podmioty z badanej próby, dla których modele nie wskazały zagrożenia upadłością, stanowiły tak zwaną populację odniesienia. Przeprowadzona analiza ocenia wpływ danej przyczyny "zgonu" (czyli stwierdzenie na podstawie modelu zagrożenia upadłością) na przeżycie jednostek w badanej próbie. Zastosowanie modeli względnego wskaźnika przeżycia wykazało różnice w skuteczności modeli prognozowania upadłości przedsiębiorstw w zależności od horyzontu prognozy. (abstrakt oryginalny)

This article discusses application of the relative survival rates models in evaluation of effectiveness of enterprise bankruptcy forecast models in Poland. The relative survival rates models are mainly used in biostatistics to evaluate the risk of a given cause of death. The relative models survival rate is a ratio of the overall survival rate and the expected rate for individuals belonging to a homogeneous reference population. At present there are numerous bankruptcy forecast models presented in the literature. This analysis looks into a sample of small and medium enterprises, including these for which bankruptcy petition was filed. Entities that, according to the applied bankruptcy forecast model, present a high bankruptcy risk were specified in the enterprise sample. Next, their life from the moment of diagnosis (financial statement date) to their "death" (bankruptcy declaration) or the moment of censoring was observed. The remaining entities from the analysed sample for which a high bankruptcy risk analysis in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Andersen, P.K., Vaeth, M.,1989, Simple Parametric and Nonparametric Models for Excess and Relative Mortality, Biometrics, vol. 45, no. 2, s. 523-535.
  2. Berkson J., 1942, The Calculation of Survival Rates, w: Walters, W., Gray, H., Priestley, J. (eds.), Carcinoma and Other Malignant Lesions of the Stomach, W.B. Saunders Company, Philadelphia, s. 467-484.
  3. Buckley, T.D., 1984, Additive and Multiplicative Models for Relative Survival Rates, Biometrics, vol. 40, no. 1, s. 51-62.
  4. Dec P., 2009, Kompleksowy system wczesnego ostrzegania, w: Fierla, A. (red.), Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa .
  5. Dickman, P.W., Sloggett, A., Hills, M., Hakulinen, T., 2004, Regression Models for Relative Survival, Statistics in Medicine, vol. 23, s. 51-64.
  6. Esteve, J., Benhamou, E., Croasdale, M., Raymond, M., 1990, Relative Survival and the Estimation of Net Survival: Elements for Further Discussion, Statistics in Medicine, vol. 22, s. 2767-2784.
  7. Hakulinen, T., Tenkanen, L., 1987, Regression Analysis of Relative Survival Rates, Applied Statistics, vol. 36, s. 309-317.
  8. Mączyńska, E., 2005, Kreowanie i konstrukcja modeli dyskryminacyjnych jako narzędzi ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw, w: Kuciński, K., Mączyńska, E. (red.), Zagrożenie upadłością, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, vol. XCIII, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH, Warszawa.
  9. Mączyńska, E., Zawadzki, M., 2006, Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw, Ekonomista, nr 2.
  10. Prusak, B., 2005, Budowa i ocena modeli prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, w: Kuciński, K, Mączyńska, E. (red.), Zagrożenie upadłością, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu