BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miciuła Ireneusz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Metodyka wyceny wartości przedsiębiorstwa według koncepcji MDR, a kryzys zaufania
Methods of Valuation of the Company According to the Concept of MDR, a Crisis of Confidence
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2012, R. 10, nr 4, cz. 2, s. 65-74, tabl., bibliogr. 11 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Metody wyceny przedsiębiorstwa, Metody majątkowe wyceny przedsiębiorstw, Metoda dochodowa
Business valuation method, Asset-based business valuation methods, Income method
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule ukazano klasyfikację metod wyceny przedsiębiorstwa. Przedstawiono i poddano analizie stosowane metody wyceny przedsiębiorstw oraz przy uwzględnieniu cech dobrej wyceny zaproponowano metodykę wyceny według koncepcji MDR, która w szerokim spektrum mierzy efektywność działań przedsiębiorstwa przez pryzmat wartości firmy. Jednocześnie przedstawiono przyczyny współczesnego kryzysu zaufania do metodologii wyceny przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The article shows the classification of methods of company valuation. Presented and analyzed the methods of business valuation and taking into account the characteristics of good pricing valuation methodology proposed by the concept of MDR, which measures the effectiveness of a broad spectrum of business activities through the prism of goodwill. At the same time presents the causes of the contemporary crisis of confidence in the methodology of business valuation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiecki R., Czaja J., Jaki A. (2005), Nowe metody szacowania wartości przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji, LIBER, Warszawa.
 2. Cornell B. (1999), Metody i narzędzia efektywnej wyceny spółek, LIBER, Warszawa.
 3. Jaki A. (2008), Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, Oficyna, Kraków.
 4. Kufel M. (1992), Metody wyceny przedsiębiorstw, Wyd. "Park", Bielsko - Biała.
 5. Machała R. (2009), Zarządzanie finansami i wycena firmy, Wyd. Oficyna, Wrocław.
 6. Mączyńska E. (2005), Wycena przedsiębiorstw, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 7. Miles R.C. (1984), Basis Business Appraisal, John Wiley & Sons, New York.
 8. Nahotko S. (1998), Współczesne metody wyceny wartości przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza, Bydgoszcz.
 9. Nita B. (2007), Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 10. Panfil M. (2009), Wycena biznesu w praktyce - metody, przykłady, MT Biznes.
 11. Zarzecki D. (1999), Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu