BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłoński Adam (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej), Jabłoński Marek (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Tytuł
Model zarządzania regionem oparty na koncepcji zarządzania wartością regionu
Źródło
Problemy Jakości, 2013, nr 11, s. 7-11, rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie regionem, Region, Konkurencyjność regionów
Region's management, Region, Regions competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono, że obecne funkcjonowanie regionów wobec nowych wyzwań Unii Europejskiej wymaga nowego spojrzenia na ich zarządzanie. Stopniowe wyludnianie się miast spowodowane niżem demograficznym oraz dynamiczne procesy migracyjne Ludności doprowadzają nawet do upadłości miast (przypadek Detroit USA). Zatem zarządzający regionami powinni poszukiwać, tak jak menedżerowie przedsiębiorstw w biznesie skutecznych i efektywnych mechanizmów poprawy konkurencyjności owych regionów budując ich istotną przewagę na tle innych regionów. Według autorów artykułu można to zrealizować poprzez budowę modelu zarządzania regionem opartym na koncepcji zarządzania wartością regionu. (abstrakt oryginalny)

Today's operation regions facing new challenges the European Union requires a new approach to their management. The gradual depopulation of the city due to the demographic low and dynamic migration of the population even lead to bankruptcy of cities (case Detroit - USA). Therefore, managers should look for new management concepts such as enterprise managers in the business of efficient and effective mechanisms to improve the competitiveness of these regions by building them a significant advantage over other regions. According to the authors the article can be start of discuss about new trend of value regional management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. A.Jabłoński, M. Jabłoński, Zarządzanie wartością regionu poprzez rozwój i wzrost sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Prognoza rozwoju sektora MSP w kontekście rynku pracy, OTTIMA plus, Katowice 2012, s. 19-20.
  2. D. Foray, J. Goddard, X. G. Beldarrain, M. Landabaso, P. McCann, K. Morgan, C. Nauwelaers, R. Ortega-Argiles F. Mulatero, RIS 3 Guide, Draft 12/12/2011.
  3. J.G.Harrison, Strategic Management of Organisation and Stakeholder, West, St.Paul 1994.
  4. R.K. Mitchell, Toward A Theory of Stakeholder. Identification and Salience:Defining the Principle of Who and What Really Counts, Academy of Management Review, t. 22, nr 4, 1997, s. 853.
  5. E.Freeman, D.Reed, Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate Governance, [w:] B. De Wit, R. Meyer (red.), Strategy. Process, Conten, Context, London, 1998, s. 832.
  6. A.J.Slywotzky, Value Migration. How to Think Several Moves Ahead of the Competition, Harvard Business School Press, Boston, Masachusetts 1996, s. 21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu