BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tylec Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Transfer technologii między korporacjami transnarodowymi a przedsiębiorstwami lokalnymi - ujęcie teoretyczne
Technology Transfer Among Transnational Corporations and Enterprises in a Host Country - Theoretical Issues
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 246, s. 35-45, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Transfer technologii, Współpraca, Współpraca międzynarodowa, Efektywność, Przedsiębiorstwo, Korporacje międzynarodowe
Technology transfer (TT), Cooperation, International cooperation, Effectiveness, Enterprises, International corporation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki transferu technologii w ramach kooperacji między korporacjami transnarodowymi oraz lokalnymi małymi i średnimi przedsiębiorstwami kraju goszczącego. Zostały w nim przedstawione powiązania kooperacyjne oraz ich wymiar przestrzenny, ze szczególnym uwzględnieniem relacji kooperacyjnych z dostawcami lokalnymi. Zaprezentowano też metody tworzenia i utrwalania powiązań pionowych z lokalnymi przedsiębiorstwami przez przedsiębiorstwa zagraniczne oraz proces transferu technologii, a także statyczne i dynamiczne oraz pozytywne i negatywne efekty kooperacji. W artykule zwrócono uwagę na kluczowe determinanty kooperacji oraz omówiono potencjalne znaczenie tego typu kooperacji dla przedsiębiorstw lokalnych kraju goszczącego. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the issue of technology transfer among transnational corporations and local small and medium enterprises in a host country. The author presents cooperation connections and their spatial dimension, taking into consideration relationships with local suppliers. The paper also shows methods of creation and consolidation vertical connections among foreign corporations and their local suppliers and the essence of technology transfer. There are also presented static and dynamic as well as positive and negative effects of discussed cooperation. The text also pays attention to substantial determinants and the main potential significance of that kind of cooperation for local enterprises in a host country. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blomstrom, M., Kokko, A., Zejan, M., 2000, Foreign Direct Investment: Firm and Host Country Strategies, London.
 2. Głodek, P., Gołębiowski, M., 2006, Vademecum innowacyjnego przedsiębiorcy. Transfer technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach, t. 1, Warszawa.
 3. Hansen, M.W., Schaumburg-Müller, H., 2006, Introduction and Analytical Framework, w: Schaumburg-Müller, H. (ed.), Transnational Corporations and Local Firms in Developing Countries - Linkages and Upgrading, Copenhagen Business School Press, Copenhagen.
 4. Ivarsson, I., Alvstam, C.G., 2005, Learning from Foreign TNCs: A Study on Technology Upgrading by Local Suppliers to AB Volvo in Asia and Latin America, Lund, May 10-14.
 5. Lall, S., 2000, Technological Change and Industrialization in the Asian Newly Industrializing Economies: Achievements and Challenges, w: Kim, L., Nelson, R.R. (eds.), Technology, Learning & Innovation. Experiences of Newly Industrializing Economies, Cambridge University Press, Cambridge.
 6. Matusiak, K.B., Guliński, J. (red.), 2010, System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - Siły motoryczne i bariery, Poznań - Łódź - Wrocław - Warszawa, Maj.
 7. Nieto, M.J., Santamaria, L., 2010, Technological Collaboration: Bringing the Innovation Gap between Small and Large Firms, Journal of Small Business Management, vol. 48, s. 44-69, January.
 8. Pavitt, K., Elgar, E. (eds.), 1999, Technology, Management and Systems of Innovation, Northampton.
 9. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, 2008, OECD, Eurostat, Warszawa.
 10. Rymarczyk, J., 2012, Biznes międzynarodowy, PWE, Warszawa.
 11. UNCTAD 2001a, Transfer of Technology, 2001, UNCTAD, United Nations, New York, Geneva.
 12. UNCTAD 2001b, World Investment Report 2001. Promoting Linkages, 2001, UNCTAD, New York - Geneva.
 13. UNCTAD 2004, Key Terms of Concept in IIAs: Glosary, UNCTAD, Geneva.
 14. Velde, D.W., 2002, Promoting TNC-SME Linkages: The Case for a Global Business Linkage Fund, Overseas Development Institute, http://www.odi.org.uk/resources/download/3519.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu