BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kes Zdzisław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Kotłowska Mariola (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Analiza zależności stopnia znajomości MS Excel wśród studentów kierunków ekonomicznych przy wykorzystaniu badań ankietowych
Dependency Analysis of MS Excel Level Knowledge Among Students of Economic Studies Using Questionnaire Survey
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 287, s. 69-79, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Badania ankietowe, Studenci, Ekonomia, Analiza zależności
Questionnaire survey, Students, Economics, Dependency analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pracodawcy coraz częściej wymagają od pracowników dobrej znajomości programu MS Excel. Ponadto pracownicy ci coraz częściej są uczestnikami studiów podyplomowych. Ważne więc jest, aby poznali oni najważniejsze narzędzia i funkcje dotyczące arkusza kalkulacyjnego w trakcie trwania studiów. Artykuł jest analizą stopnia znajomości MS Excel przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Prezentacja wyników jest natomiast próbą zastanowienia się, które elementy arkusza są znane, a które wymagają większej uwagi. Ponadto wyniki badań pozwolą na określenie istotności zależności oraz jej siły między takimi czynnikami, jak płeć, wiek, kierunek i tryb studiów oraz czas poświęcany na pracę, a stopniem znajomości MS Excela.(abstrakt oryginalny)

Employers more and more often want to have employees with good knowledge of MS Excel. In addition, more and more of these workers are graduates of postgraduate studies. Therefore it is important that they know the most important tools and features on a spreadsheet during their studies. The aim of the article is an analysis of the level of knowledge of MS Excel by students at the University of Economics in Wroclaw. The presentation of the results is an attempt to consider which elements of the spreadsheet are known, and which need more attention. Moreover test results help to determine the significance of dependence and its strength between such factors as gender, age, direction and mode of study and time spent at work and the degree of knowledge of MS Excel.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2012.
  2. Kot S., Jakubowski J., Sokołowski A., Statystyka, Difin, Warszawa 2011.
  3. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i praktyki, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
  4. Sobczyk M., Statystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  5. Szarska E., Jak controllerzy oceniają systemy informatyczne BI, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2010, nr 12, s. 15-21.
  6. Wieczorkowska G., Kochański P., Eljaszuk M., Statystyka. Wprowadzenie do analizy danych sondażowych i eksperymentalnych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu