BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wójcik Jacek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wpływ technologii ICT na rolę konsumenta w komunikacji marketingowej
Influence of Information and Communication Technology on Consumer's Role in Marketing Communication
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, nr 140, s. 112-121
Tytuł własny numeru
Komunikacja marketingowa : współczesne wyzwania i kierunki rozwoju
Słowa kluczowe
Komunikowanie marketingowe, Klient, Rozwój technologiczny, Marketing konsumencki
Marketing communication, Customer, Technological development, Consumer Marketing
Abstrakt
Wprowadzanie rozwiązań, takich jak reklama kontekstowa wiązało się z rozwinięciem dużej ilości narzędzi do analityki ruchu w serwisach. Wiele z tych zaawansowanych narzędzi oferowanych np. przez firmę Google jest bezpłatnych. Web 2.0 mogło się rozwinąć dzięki tym narzędziom, ale zasadnicze znaczenie miał rozwój wyszukiwarek. (fragment tekstu)

Thanks to development of ICT consumers have been given new tools, which make searching for information and sharing opinions easier. New communication tools have become subject of many publications. Having read them we may come to a conclusion that consumers' role in marketing communication has increased significantly and that consumers are the dominant subject of communication process. The author of this article proves that the above conclusion is false. In fact, the author puts the opposite thesis, which says that advertisers have huge advantage observed in opportunities of common advertisements' individualization, which is done to consumers' unawareness. It doesn't matter if it is a consumer who initiates exchange of information as his/her behaviour was previously carefully monitored and controlled consequently.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Tyszka: Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji. GWP, Gdańsk 1999, s. 147 i n.
 2. G. Zaltman: Jak myślą klienci. Rebis, Poznań 2008, s. 89 i n.
 3. D. Maison: Utajone postawy konsumenckie. GWP, Gdańsk 2004, s. 33.
 4. A. Toffler: The Third Wave. Bantam Books, New York 1980.
 5. J. Wójcik: Idea Web 2.0 i prosumenta jako przejawy mitologizacji współczesnego świata. W: Chaos czy twórcza destrukcja? Ku nowym modelom w gospodarce i polityce. Red. A. Zorska. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 163-184.
 6. C. Locke, R. Levine, D. Searls, D. Weinberger: The Cluetrian Manifesto. Perseus Pub, Cambridge 2001.
 7. M. Sawhney, Ph. Kotler: Marketing in the Age of Information Democracy. W: Kellogg on Marketing. Red. D. Iacobucci. Wiley, Nowy Jork 2001, s. 401.
 8. B. Wojciszke, D. Doliński: Psychologia społeczna. W: Psychologia. Red. J. Strelau, D. Doliński. GWP, Gdańsk 2008, s. 349.
 9. J. Wójcik: Rola formalnych i nieformalnych źródeł informacji na rynku konsumenckim. W: Konsument w europejskiej przestrzeni. Red. A. Dąbrowska, I. Ozimek. IBRKiK, Warszawa 2009, s. 121-127.
 10. J.B. Pine II: Mass Customization-The New Frontier in Business Competition. Harvard Business School Press Cambridge, Massachusetts 1993.
 11. D. Peppers, M. Rogers: Enterprise one-to-one, Tools for Competing in the Interactive Age. Curency Doubleay 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu