BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotłowska Mariola (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rola zrównoważonej karty dokonań w wycenie przedsiębiorstwa
Role of the Balanced Scorecard to Measure Corporate Value
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 287, s. 89-101, rys., bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Wartość przedsiębiorstwa, Wycena przedsiębiorstwa, Finanse, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Strategiczna Karta Wyników
Enterprise value, Enterprise valuation, Finance, Enterprise management, Balanced Scorecard (BSC)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono rolę zrównoważonej karty dokonań w wycenie przedsiębiorstwa poprzez możliwość gromadzenia i uporządkowania informacji ekonomiczno- finansowych. W pierwszej części opracowania zaprezentowano pojęcie i znaczenie wartości przedsiębiorstwa oraz ewolucję w priorytetach prowadzonej działalności. Następnie omówiono zrównoważoną kartę dokonań, jej ewolucję oraz wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem. W ostatniej części artykułu omówiono sposób, w jaki zrównoważona karta dokonań pomaga w wycenie przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

This paper presents the role of the Balanced Scorecard to measure the achievements of corporate value by being able to collect and organize economic and financial information. The first part of the paper presents the concept and meaning of corporate value and evolution of the priorities of business. Then, the article discusses the Balanced Scorecard, its evolution and impact on management. The last part of the paper shows how the Balanced Scorecard enables measuring of the corporate value.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cwynar A., VBM jako system kontroli menedżerskiej - geneza, istota kondycja, [w:] Systemy VBM i zysk ekonomiczny. Projektowanie, wdrażanie, stosowanie, red. A. Cwynar, P. Dżurak, Wyd. Poltext, Warszawa 2010.
 2. Dudycz T., Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław 2001.
 3. Friedag H.R., Schmidt W., My Balanced Scorecard, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004.
 4. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 5. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działania, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001a.
 6. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna Karta Wyników Balanced Scorecard Praktyka, Wyd. CIM, Warszawa 2001b.
 7. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategy Maps. Converting intangible assets into tangible outcomes, Harvard Business School Press, Boston 2004.
 8. Kaplan R.S., Norton D.P., Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, Wyd. Profesjonalne PWN, Warszawa 2010.
 9. Kowaluk P., Mierniki w Strategicznej Karcie Wyników, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 4/2009.
 10. Krawiec F., Strategiczne myślenie w firmie, Wyd. Difin, Warszawa 2003.
 11. Michalak J., Pomiar dokonań od wyniku finansowego do Balanced Scorecard, Wyd. Difin, Warszawa 2008.
 12. Nita B., Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 13. Nita B., Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 14. Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, Wyd. WIG-Press, Warszawa 1999.
 15. Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
 16. Zarządzanie wartością firmy, Value Based Management, pod. red. M. Panfila, Forum Media Sp. z o.o., Warszawa 2003.
 17. Słownik języka polskiego, Wyd. Naukowe PWN, www.sjp.pwn.pl
 18. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska, Dz.U. z 2001, Nr 62, poz. 627 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu