BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nizielska Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Kulturowe uwarunkowania komunikacji międzynarodowych zespołów wirtualnych : uwagi koncepcyjne
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach, 2011, s. 266-286, rys., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Komunikowanie, Kulturowe uwarunkowania biznesu, Kulturowe uwarunkowania
Communication, Cultural determinants of business, Cultural determinants
Abstrakt
W obliczu globalizacji gospodarki, internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz rozwoju Internetu coraz częstszym zjawiskiem staje się praca w międzynarodowych zespołach wirtualnych. Jednym z największych problemów związanych z ich funkcjonowaniem staje się komunikacja. Jako że poszczególni członkowie zespołów wirtualnych reprezentują różne kultury narodowe i organizacyjne, komunikacja ta staje się coraz bardziej skomplikowana, ponieważ na jej charakter wpływają uwarunkowania kulturowe, a także fakt, że członkowie zespołów wirtualnych jako jedyne narzędzie komunikacji mają komunikację werbalną, są zaś pozbawieni narzędzi komunikacji niewerbalnej. W psychologii komunikację (porozumiewanie się) definiuje się jako relację między jednostkami, która implikuje świadome lub nieświadome przekazywanie wiadomości przeznaczonych do poinformowania jednostki lub grupy. W tym samym czasie, gdy przekazywana jest informacja, odbywa się wzajemne oddziaływanie odbiorcy i nabywcy oraz wytwarza się efekt zwrotny (feed-back. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bjerke B.: Kultura a style przywództwa. Zarządzanie w warunkach globalizacji. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004
 2. Bartosik-Purgat M.: Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym. PWE S.A., Warszawa 2006
 3. Bell DeTienne K.: Komunikacja elektroniczna. ABC Wolters Kluwers, Warszawa 2009
 4. Cateora P.N., Ghauri P.N.: International Marketing. McGraw-Hill Publ., London 2000
 5. Chatman J.A., Jehn K.A.: Assessing the Relationship Between lndustry Characteristics and Organizational Culture: How Different can You Be? "Academy of Management Journal" 1994, No. 37
 6. Desphande R., Webster F.E.: Organizational Culture and Marketing: Defining the Research Agenda. "Journal of Marketing" 1989, No. 53
 7. Fujimoto Y., Bahfen N., Fermelis J., Hartel Ch.E.J.: The Global Village: Online Cross Cultural Communication and HRM. "Cross Cultural Management" 2007, Vol. 14, No. 1
 8. Hofstede G.: Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. PWE, Warszawa 2000
 9. Jabłonowska L.: Kulturowe uwarunkowania sposobów komunikowania się w organizacjach - priorytety i zaniedbania. W: Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim. Red. M. Juchnowicz. Oficyna Wolters Kluwer Business, 2009
 10. Karcz K.: Kultura jako uwarunkowanie procesu komunikacji. W: Komunikacja międzykulturowa w integrującej się Europie - aspekty metodyczne, wyniki badań. Red. K. Karcz. Warszawa 2004
 11. Kłoskowska A.: Kultura masowa. PWN, Warszawa 1980
 12. Kostera M.: Zarządzanie międzykulturowe. W: Zarządzanie, teoria i praktyka. Red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski. PWN, Warszawa 1996
 13. Mikułowski-Pomorski J.: Komunikacja międzykulturowa. AE, Kraków 1992
 14. Mruk-H.: Komunikowanie się w biznesie. AE, Poznań 2002
 15. Nizielska A.: Strategie marketingowe korporacji transnarodowych. AE, Katowice 2005
 16. Ociepka B.B.: Komunikowanie międzynarodowe. Astrum, Wrocław 2002
 17. Ogger G.: Zera w garniturach: niemiecki menedżer w podwójnym świetle. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1994
 18. Pauleen D.J., Yoong P.: Facilitating Virtual Team Relationships via Internet and Conventional Communication Channels. "Internet Research" 2001, Vol. 11, No. 3
 19. Pocztowski A., Purgał J.: Wpływ globalizacji na zarządzanie zasobami ludzkimi. W: Globalizacja w gospodarce światowej. UG, Gdańsk 2000
 20. Przytuła S.: Pozyskiwanie menedżerów do przedsiębiorstw międzynarodowych. Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2007
 21. Ramsoomair J.F.: The Internet In the Context of Cross Cultural Management. "Internet Research" 19.97, Vol. 7, No. 3
 22. Robson M.: Grupowe rozwiązywanie problemów. PWE, Warszawa 2005
 23. Sillamy N.: Słownik psychologii. Książnica, Katowice 1994
 24. Luecke R.: Stwórz zespół z ikrą. Kompletny poradnik tworzenia wydajnych i skutecznych zespołów. Wykłady harwardzkie dla ambitnych menedżerów. MT Biznes, Warszawa 2006
 25. Sułkowski Ł.: Kulturowa zmienność organizacji. PWE, Warszawa 2002
 26. Townsend A.M., Demarie S.M., Hendrickson A.: Virtual Teams. Technology and Workplace for the Future. W: Readings and Cases in International Management, A Cross Cultural Perspective. Sage Publications, 2003
 27. Tylor E.B.: Primitive Culture. John Murray, London 1871
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu