BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kusztal Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Przesłanki wdrażania transportu zrównoważonego w miastach
Reasons for Implementing the Sustainable Transport in the Cities
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, nr 143, s. 217-229
Tytuł własny numeru
Współczesne uwarunkowania rozwoju transportu w regionie
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony transportu, System transportowy, Aglomeracje miejskie, Środowisko miejskie
Sustainable development of transport, Transport system, Urban agglomerations, Urban environment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Efektem urbanizacji jest rozwój miast i obszarów stref podmiejskich, których sprawne funkcjonowanie ma zasadnicze znaczenie dla dynamizowania procesów rozwojowych. To przede wszystkim w miastach następuje łączenie nauki z przemysłem, czego efektem jest m.in. rozwój innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy. Uzyskiwanie tych pożądanych efektów jest jednak zależne od zapewnienia odpowiednich warunków życia mieszkańców i zachowania zdolności funkcjonowania miasta. Obserwowany proces żywiołowego kształtowania poszczególnych funkcji często prowadzi do pogarszania zarówno jakości życia mieszkańców, jak i konkurencyjności miasta. W tym kontekście należy także rozpatrywać funkcję transportu W opracowaniu dąży się do wskazania, że wdrażanie transportu zrównoważonego jest niezbędne do osiągania pożądanej wizji miasta. (fragment tekstu)

Transportation is one of basic factors affecting localization and shaping of the city. Constant development of transportation technology determines changes in space, number of inhabitants and shape of the city. At the same time urban transportation system unwittingly has initiated negative events, like the natural environment deterioration, growing congestion and increase in number of traffic accidents. This in contrary to sustainable development of the city, which postulates supporting high quality of life of present and future inhabitants. There of it is necessary to change the scope as well as forms of mobility in urban areas. Obtaining of desired solutions requires transportation strategy integrated with spatial planning. Lack if such integration is excessive stimulation of mobility connected with basic needs of inhabitants. Proper integration of spatial planning and transportation should be manifested in ensuring necessary interdependence of the policy "city today" with policy "city tomorrow". (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. S. Dziadek, Systemy transportowe obszarów zurbanizowanych, PWN, Warszawa 1991, s. 26.
  2. W. Pęski, Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Wydawnictwo "Arkady", Warszawa 1999, s. 36.
  3. H. Zimny, Ekologia miasta, Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk 2005, s. 159.
  4. T. Komornicki, P. Śleszyński, P. Rosik, W. Pomianowski, Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej, Biuletyn KPZK PAN, zeszyt 241, Warszawa 2010, s. 17.
  5. System projektowania działań ograniczających uciążliwości transportu drogowego na obszarze Górnego Śląska. Cz. II. Oddziaływanie elementów systemu transportu drogowego na środowisko przyrodnicze, red. J. Kusztal, Katowice 1995.
  6. Sozologia dla ekonomistów, red. L. Kuncewicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1983, s. 51.
  7. J. Gronowicz, Ochrona środowiska w transporcie lądowym, Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, Poznań-Radom 2003, s. 62.
  8. J. Kusztal, Ekonomiczne i organizacyjne aspekty ekologizacji systemu transportowego aglomeracji katowickiej, w: Ekonomia a rozwój zrównoważony, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2001, s. 123.
  9. T. Borys, Analiza istniejących danych statystycznych pod kątem ich użyteczności dla określania poziomu zrównoważonego rozwoju transportu wraz z propozycją ich rozszerzania, Jelenia Góra- Warszawa, listopad 2008, s. 17.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu