BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miruć Alina (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Wielodzietność - dysfunkcja pomocy społecznej : (wybrane zagadnienia)
Numerous Family - Dysfunction of Social Assistance : (Chosen Problems)
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2011, nr 1(22), s. 21-35
Słowa kluczowe
Pomoc społeczna, Rodzina wielodzietna, Standard życia
Social assistance, Large family, Standard of living
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie wielodzietności jako dysfunkcji pomocy społecznej wskazanej przez prawo. Dlatego też analizie poddano m.in. zagadnienie rodziny jako swoistego podmiotu świadczeń pomocy społecznej, pojęcie wielodzietności i przewidzianych form wsparcia rodzinom wielodzietnym. (fragment tekstu)

Among subjects entitled to benefits from social assistance, a family deserves a particular attention. Act on social assistance in force in Poland determines a notion of the family to be used by the act and indicates to numerous families as a dysfunction of the social assistance. The notion of the family in this act consists in: determination of the family as an addressee of benefits of being a specific and limited carrier of rights and as a particular addressee of activities of the administration of the social assistance. However, it does not determine the notion of the numerous family, therefore a lot of place in the elaboration was dedicated to problems of numerous families and support for the numerous families. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Nitecki, Pomoc społeczna. Procedura i tryb przyznawania świadczeń, Wrocław 2010, s. 69-75.
 2. I. Sierpowska, Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Warszawa 2007, s. 54-55.
 3. H. Szurgacz, Wstęp do prawa pomocy społecznej, Wrocław 1992, s. 96.
 4. J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, Kraków 2001, s. 403.
 5. B. Adamiak, Państwo prawa a koncepcja legitymacji procesowej strony w postępowaniu administracyjnym, [w:] Polski model sądownictwa administracyjnego, pod red. J. Stelmasiaka, J. Niczyporuka, S. Fundowicza, Lublin 2003, s. 13.
 6. B. Balcerzak-Paradowska (red.), Rodzina wielodzietna w Polsce. Teraźniejszość i przyszłość, Warszawa 1997, s. 9.
 7. T. Pilch i I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna, człowiek w zmieniającym się świecie, Warszawa 1995, s. 341.
 8. E. Tarkowska (red.), Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce, Warszawa 2000, s. 10.
 9. K. Podolski, W. Turnowiecki, Polityka społeczna, Gdańsk 2001, s. 74.
 10. E. Tarkowska (red.), op. cit., s. 19. T. Kowalak, E. Leś, Ubóstwo w Polsce, [w:] Polityka społeczna, Warszawa 1998, s. 142.
 11. H. Żeglicka, Rodziny wielodzietne, "Polityka Społeczna" 1998, nr 3, s. 32.
 12. S. Kawula, Człowiek w relacjach socjopedagogicznych, Toruń 1999, s. 54.
 13. W. Theiss, Mała ojczyzna, Warszawa 2002, s. 82.
 14. Ł. Borkowski, R. Krajewski, S. Szymański, Komentarz do ustawy o pomocy społecznej, Kutno 2006, s. 84.
 15. K. Ostrowska, Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, [w:] Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i prawa socjalnego, pod red. D. Lalak, T. Pilcha, Warszawa 1999, s. 198.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-0049
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu