BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalewski Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Adaptacja zrównoważonej karty wyników do specyfiki sektora publicznego - przypadek Kanadyjskiej Komisji Turystyki
The Balanced Scorecard Adaptation to Public Sector Organization. The Case of Canadian Tourism Commission
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 287, s. 112-122, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Strategiczna Karta Wyników, Sektor publiczny
Balanced Scorecard (BSC), Public sector
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Kanada
Canada
Abstrakt
Zrównoważona karta wyników (Balanced Scorecard) jest jednym z najpopularniejszych systemów pomiaru dokonań, który wywodzi się z sektora przedsiębiorstw, ale jest też z powodzeniem stosowany w sektorze publicznym. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie adaptacji zrównoważonej karty wyników do specyfiki sektora publicznego. W artykule zaprezentowano również praktyczny przykład wykorzystania zrównoważonej karty wyników w sektorze publicznym, którym jest przypadek Kanadyjskiej Komisji Turystyki.(abstrakt oryginalny)

Balanced Scorecard is one of the most popular performance measurement systems. This system is successfully used by managers in both private and public sectors. The article explains the rules of Balanced Scorecard adaptation to the public sector organizations. There is also presented the application of Balanced Scorecard in Canadian Tourism Commission.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Frąckiewicz-Wronka A. (red.), Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2010.
  2. Kaplan R.S., Norton D.P., Mapy strategii w biznesie. Jak przełożyć wartości na mierzalne wyniki, GWP, Gdańsk 2011.
  3. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategie na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  4. Kowalewski M., Systemy pomiaru dokonań przedsiębiorstwa, [w:] Nowak E. (red.), Pomiar i raportowanie dokonań przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa 2012.
  5. Moullin M., Public Sector Scorecard, Nursing Management, September 2009, Vol. 16, No. 5.
  6. van Dooren W., de Caluwe Ch., Lonti Z., How to measure Public Administration Performance, Public Performance & Management Review, March 2012, Vol. 35, No. 3.
  7. van Helden G.J., Johnsen A., Vakkuri J., Distinctive Research Petterns on Public Sector Performance Measurement of Public Administration and Accounting Disciplines, Public Management Review, 2008, Vol. 10, Issue 5.
  8. http://en-corporate.canada.travel/Leveraging Canada's Games: 2008-2012 Olympic Games tourism strategy.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu