BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skikiewicz Robert (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Cykliczne wahania w gospodarce i na rynku finansowym a rentowność sektora bankowego w Polsce
Cyclical Fluctuations in the Economy and on the Financial Market vs Profitability of the Banking Sector in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 242, s. 190-200, wykr., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Rentowność banków, Sektor bankowy, Wahania sezonowe w gospodarce, Wahania cykliczne
Profitability of banks, Banking sector, Seasonal fluctuations in the economy, Cyclical fluctuations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena zależności pomiędzy cyklicznymi zmianami podstawowych wskaźników makroekonomicznych i wybranych wskaźników rynku finansowego oraz rentownością sektora bankowego. Analizy zostały przeprowadzone na podstawie danych kwartalnych za okres od I kwartału 2000 do IV kwartału 2010 roku. Została podjęta próba klasyfikacji analizowanych wskaźników makroekonomicznych i wskaźników rynku finansowego do grup wskaźników wyprzedzających, równoczesnych oraz opóźnionych względem ROA sektora bankowego. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to assess the relationship between cyclical fluctuations of the main macroeconomic indicators, selected indicators of the financial market and profitability of the banking sector. The analyses were conducted on the basis of quarterly data covering the period from quarter I 2000 to quarter IV 2010. An attempt was made to classify the analyzed macroeconomic indicators and the indicators of the financial market into the groups of leading, coincident and lagged indicators against ROA of the banking sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz, E., Dudek, S., Walczyk, K., 2005, The Usefulness of Business Survey Data for Short-term Forecasting. Raw Data vs Seasonally Adjusted and Smoothed One, w: Economic Tendency Surveys and Cyclical Indicators. Polish Contribution to the 27th CIRET Conference, IRG SGH, Warszawa.
 2. Albertazzi, U., Gambacorta, L., 2006, Bank Profitability and the Business Cycle, Bank of Italy Working Paper, no. 601.
 3. Athanasoglou, P.P., Brissimis, S.N., Delis, M.D., 2005, Bank-specific, Industry-specific and Macroeconomic Determinants of Bank Profitability, Bank of Greece Working Paper, no. 25.
 4. Barth, J.R., Nolle, D.E., Rice, T.N., 1993, Commercial Banking Structure, Regulation and Performance: An International Comparison, Managerial Finance, vol. 23, no. 11.
 5. Beckmann, R., 2007, Profitability of Western European Banking Systems: Panel Evidence on Structural and Cyclical Determinants, Discussion Paper Series 2: Banking and Financial Studies, no. 17, Deutsche Bundesbank.
 6. Burzała, M., 2011, Porównanie faz aktywności gospodarczej uzyskanych na podstawie filtru Hodricka-Prescotta, stóp wzrostu oraz przełącznikowego modelu Hamiltona, w: Appenzeller, D. (red.), Matematyka i informatyka na usługach ekonomii. Modelowanie zjawisk gospodarczych w praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 7. Demirguc-Kunt, A., Huizinga, H., 1998, Determinants of Commercial Bank Interest Margins and Profitability: Some International Evidence, The World Bank Working Papers.
 8. Garczarczyk, J., Skikiewicz, R., 2010, The Use of Barometers in Forecasting Changes in the Banking Market Situation, w: Dittmann, P., (ed.) Forecasting, Econometrics, nr 28, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 9. Kosmidou, K., 2008, The Determinants of Banks 'Profits in Greece During the Period of EUFinancial Integration, Managerial Finance, vol. 34, no. 3.
 10. Mocek, M., Skikiewicz, R., 2009, Jakość prognoz rozwoju sektora bankowego na podstawie danych z testu koniunktury, w: Garczarczyk, J. (red.), Analiza i prognozowanie wahań koniunkturalnych w gospodarce polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 11. Pervan, M., Pervan, I., Guadagnino, A., 2010, Market Structure and Profitability of Croatian Commercial Banks, The Business Review, Cambridge, vol. 16, no. 1
 12. Singh, D., 2010, Bank Specific and Macroeconomic Determinants of Bank Profitability: The Indian Evidence, Paradigm, vol. XIV, no. 1.
 13. Syczewska, E.M., 1999, Analiza relacji długookresowych: estymacja i weryfikacja, Wydawnictwo SGH w Warszawie, Warszawa..
 14. Wong, J., Fong, T, Wong, E., Choi, K., 2007, Determinants of the Performance of Banks in Hong Kong, Working Paper No. 06.
 15. Wośko, Z., 2009, Czy filtry liniowe są przydatnym narzędziem badania koniunktury? Analiza spektralna na przykładzie ankietowych wskaźników koniunktury, w: Czech-Rogosz, J., Pietrucha, J., Żelazny, R., Koniunktura gospodarcza. Od bańki internetowej do kryzysu subprime, C.H. Beck, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu