BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borkowski Tadeusz (Jagiellonian University in Krakow, Poland), Marcinkowski Aleksander (Jagiellonian University in Krakow, Poland)
Tytuł
Small and Medium Enterprises in Poland and Old EU Countries : in Search of Modernity Measure
Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce i krajach UE : w poszukiwaniu miernika nowoczesności
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2009, nr 1, s. 23-33, tab., bibliogr. 12 poz.
Contemporary Management Quarterly
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Innowacje, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Entrepreneurship, Innovations, Small business
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W niniejszym artykule podjęta została kwestia nowoczesności polskiego sektora MSP. Ocena nowoczesności ma niewątpliwie silne skażenie subiektywne. Wyraża się ono w doborze kryteriów i ich pomiarze. Jak w przypadku wielu innych pojęć używanych we współczesnych naukach społecznych, posłużenie się pojęciem nowoczesności sektora zakładać musi znajomość teorii, na której opiera się lub do której odsyła definicja pojęcia. Można przecież zasadnie uznać, że nowoczesność oznacza orientację na maksymalizację zysku. Z pozycji etycznych można z kolei uznać, iż nowoczesność to podtrzymywanie wysokich standardów etycznych w biznesie. Mówi się wówczas o różnych aspektach nowoczesności i godzimy się z poglądem, iż jest to pojęcie tak bogate treściowo, iż prawdopodobnie niemożliwe do objęcia jedną uniwersalną definicją. Pamiętanie o tych ograniczeniach eliminuje możliwość popełnienia błędu zastosowania pojęcia poza granicami wyznaczonymi mu przez treść definicji. W niniejszym artykule odwołania do kategorii nowoczesności przedsiębiorstw pomagają w przedstawieniu sytuacji polskiego sektora MSP na szerszym, europejskim tle porównawczym. Pojęcie to wybrano z trzech powodów: po pierwsze, cała gospodarka polska w toku kilkunastu lat ustrojowej transformacji przebyła drogę w kierunku gospodarki rynkowej i otwartej na konkurencję. Odeszła od modelu ekonomii komunistycznej, którą jedynie w kontekście założeń ideologicznych tego ustroju jego entuzjaści nazywali nowoczesną. Zmiany własnościowe, inwestycje w przedsiębiorstwach, wymiana znacznej części tzw. technicznego uzbrojenia pracy, pojawienie się nowych funkcji zarządzania w polskich firmach (takich jak marketing, public relations, badania i rozwój, zarządzanie zasobami ludzkimi), budowanie rozwiniętej infrastruktury biznesu (instytucje finansowe, doradztwa, szkoleniowe i edukacyjne) - wszystko to oznaczało syndrom zmian modernizacyjnych w polskiej gospodarce. Po drugie, przemiany te oznaczały ciężką próbę dla MSP w naszym kraju - musiały one sprostać wyzwaniu ewoluujących warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Sektor ten, o czym pisaliśmy wyżej, adaptował się do nowego, rynkowego i konkurencyjnego otoczenia, zmieniając się w charakterystyczny sposób - kierunek tej ewolucji (od "dzikiego zachodu" do "europeizacji") można bez większego ryzyka nazwać "modernizacją". Po trzecie, pojęcie to wykorzystano, by móc oznaczyć i nazwać obszary podobieństw i różnic między MSP w Polsce i Europie Zachodniej. (fragment abstraktu oryginalnego)

The paper addresses the question of a comparative analysis of data concerning Polish SMEs against the background of SMEs properties in selected "old" EU member countries. The dimension of comparison is defined as "modernity". Modernity index is constructed on the basis of the reinterpretation of existing empirical data by ascribing weights to characteristics reported in research on SMEs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowski T., Marcinkowski A., (2004), Społeczno-psychologiczne uwarunkowania wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwie [in:] E. Okoń-Horodyńska (ed.), Rola nauki polskiej we wzroście innowacyjności gospodarki, Wydawnictwo PTE, Warszawa.
 2. Borkowski T., Marcinkowski A., (2004), O wielowymiarowym rozumieniu innowacji, proinnowacyjnych organizacjach i proinnowacyjnym myśleniu [in:] J. Skalik (ed.), Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacja organizacyjna, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu 2004.
 3. Freeman J., (1982), Organizational life cycles and natural selection process [in:] B.M. Staw, L.L. Cummings (eds), Research in organizational behavior, JAI Press, Greenwich, Ct.
 4. Internationalization of SMEs, (2003), Observatory of European SMEs, Enterprise Publications, no 4.
 5. Laestidius S., (2005), Innovation - On the development of a concept and its relvance in the knowledge economy [in:] H. Hirsch-Kreinsen, D. Jacobson, S. Laestidius (eds.), Low tech innovation in the knowledge economy, Peter Lang, Frankfurt am Mein, Berlin, Bern, Bruxelles, N. York, Oxford, Wien.
 6. SMEs in Europe. Candidate countries, (2003), Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 7. SMEs in focus. Main results from the 2002 Observatory of European SMEs, (2002), Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 8. The European poll of small and medium firms, (2001), Grant Thornton, PARP, Warsaw.
 9. Von Schuttenbach L., (2000), Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Republice Federalnej Niemiec, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa.
 10. Zienkowski L., (2003), Czy polska polityka makroekonomiczna zawiera paradygmat wzrostu innowacyjności gospodarki? [in:] E. Okoń-Horodyńska (ed.), Rola nauki we wzroście innowacyjności polskiej gospodarki. Conference materials, Krakow.
 11. Żołnierski A., (2005), Potencjał innowacyjnych polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, PARP, Warszawa.
 12. Gacki G., Polacy wydajniejsi od Niemców, [on line], www.pit.egospodarka.pl/7576, [18.02.2005].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu