BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Madaj Katarzyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Oddziaływanie BIZ na rynek pracy na przykładzie województwa łódzkiego
How Foreign Direct Investments Influence National and Regional Labour Markets - A Case of the Voivodship of Lodz
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 281, s. 333-349, tab., wykr.
Tytuł własny numeru
Gospodarka w okresie globalnego kryzysu
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne
Labour market, Direct investments, Foreign investment
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo łódzkie
Abstrakt
Katarzyna Madaj w artykule pt. "Oddziaływanie BIZ na rynek pracy na przykładzie województwa łódzkiego" zaprezentowała teorie objaśniające wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy oraz podjęła próbę ich weryfikacji na przykładzie Polski, a w szczególności woj. łódzkiego. (fragment tekstu)

Whether the presence of affiliates of MNE will prove beneficial to a country's and region's labour markets, depends on a variety of factors. Among them the most important role play the MNE's motives for investing. These, in turn, result from the investor's strategy on one hand, and region-specific competitive advantages, on the other. Also, it is crucial for public institutions to be active in attracting and negotiating FDI contracts so that they bring about a rise in employment and development of human capital. This article provides an insight into theories discussing the impact of FDI on the receiving economy in the area of employment. It also presents a selection of statistical data concerning the labour markets of Poland and the voivodship of Lodz in order to identify correlation between MNEs' activities and employment. It also aims to evaluate the quality of public policies targeted at attracting FDI and shaping attitudes of foreign direct investors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Dunning, S. Lundan, Multinational Enterprises and the Global Economy, Second Edition, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2008
 2. UNCTAD, World Investment Report 1994: Transnational Corporations, Employment and the Workplace; http://archive.unctad.org/en/docs/wirl994_en.pdf.
 3. UNCTAD, World Investment Report 1994: Non-equity modes of international production and development: http://www.unctad-docs.org/files/UNCTAD-WIR2011-Full-en.pdf, s. 27.
 4. http://www.bea.gov/newsreleases/international/mnc/mncnewsrelease.htm.
 5. R. M. Kanter, Men and Women of the Corporation, BasicBooks, 1993, s. 3.
 6. O. Onaran, Globalisation, macroeconomic performance and distribution, [w:] A modern guide to Keynesian macroeconomics and macreconomic policies, E. Hein, E. Stockhammer (red.), Edward Elgar Publishing, 2011, s. 240-246.
 7. A. Kureth, Warsaw Business Journal's guide to Investing in Poland 2012, s. 2
 8. GUS, Rocznik Statystyczny Województw 2011, s. 72-73 http://www.stat.gov.pl/gus/5840_2176_PLK_HTML.htm.
 9. PricewaterhouseCoopers, Warsaw Business Journal's guide to Investing in Poland 2012, pp. 5-8
 10. NBP, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2010 roku (Aneks statystyczny), s. 5 http://www.nbp.pl/publikacje/zib/zib2010.pdf.
 11. PAIiZ, Warsaw Business Journal's guide to Investing in Poland 2012 http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=16258
 12. Foreign Direct Investment. The Case of Lodz, J. Świerkocki (red.), ŁTN, Łódź
 13. UKIE, 5 lat Polski w Unii Europejskiej, 2009, s. 18; http://polskawue.gov.pl/files/ Dokumenty/Publikacje_o_UE/piec_lat_polski_w_unii_europejskiej.pdf.
 14. G. Ancyparowicz, Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wzrost polskiej gospodarki w okresie poakcesyjnym, GUS, 2009, s. 21-24; http://www.stat.gov.pl /cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pgw_wplyw_bezp_inwest_zagr_na_wzrost_pol_gosp.pdf.
 15. Forbes 06/2012, Miasta atrakcyjne dla biznesu. Samorządy i gospodarka, Raport 06/2012, s. 5.
 16. GUS, Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego 2011; http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/lodz/ASSETS_Raport_201l_woj_lodzkie.pdf.
 17. GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie łódzkim w latach 2008-2010, s. 28.; http://www.stat.gov.piycps/rde/xbcr/lodz/ASSETS_www_DZIAlALNOSC _GOSP_PODMIOTOW_Z_KAPITALEM_ZAGR_W_LATACH_2008-2010.pdf.
 18. A. Kłysik-Uryszek, Zatrudnienie i wynagrodzenia w podmiotach BEZ działających w województwie łódzkim. Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego", s. 27; www.biz.uni.lodz.pl/?dl_id=40.
 19. GUS, Notatka na temat szkół wyższych w Polsce, 2010, s. 4-5; http://www.stat.gov.pl/ cps/rde/xbcr/gus/PUBL_e_not_nt_szkol_wyzszych_w_Polsce.pdf
 20. J. Cabaj-Bonicka, Raport: Przegląd rynku sieci franczyzowych szkół językowych w 2010 r., ARSS; http://www.arssxom.pl/pl/publikacje/263-raport-przegld-rynku-sieci-ffanczyzowych-szkol-językowych-2010.
 21. J. Staniłło, Złota recepta na wzrost, "Forbes" 2012, nr 6, s. 12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu