BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nogalski Bogdan (Uniwersytet Gdański), Dunal Artur (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Zarządzanie poprzez wartości w procesie zmian kulturowych : studium przypadku przedsiębiorstwa produkcyjnego
Managing by Values in Culture Change Process : Production Company Case Study
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2012, R. 10, nr 4, cz. 2, s. 97-115, rys., bibliogr. 14 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo produkcyjne, Zarządzanie przez wartość, Kultura organizacyjna
Production enterprise, Management by value, Organisational culture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł składa się z dwóch części. W części pierwszej przedstawiamy kategorię wartości z perspektywy nauki o organizacji i zarządzaniu począwszy od Eltona Mayo i efektu Hawthorne oraz koncepcji kultury według Geerta Hofstede. Prezentujemy rozumienie wartości w literaturze polskiej na podstawie publikacji Cz. Sikorskiego, L. Zbiegień-Maciąg, Ł. Sułkowskiego oraz A. Stachowicz-Stanusch oraz innych badaczy. W części drugiej prezentujemy studium przypadku zarządzania poprzez wartości w przedsiębiorstwie produkcyjnym na podstawie autorskich badań Artura Dunala. W rozważaniach skupiamy się na wpływie wartości na proces zmiany kulturowej. Część jakościowa badań zawiera opis przedsiębiorstwa i systemu zarządzania, omówienie rytuałów organizacyjnych i procesu wdrażania zmian kulturowych. Część statystyczna to przedstawienie badań kultury organizacyjnej z wykorzystaniem modelu wartości konkurujących Cameron - Quinna. Na zakończenie przedstawiamy nasze refleksje na temat drogi, jaką mają do pokonania polscy menedżerowie, żeby docenić wartości w biznesie. (abstrakt oryginalny)

The article consists of two chapters. First chapter presents of values from organizational theory perspective, starting with Elton Mayo and Hawthorne effect and Geert Hofstede culture theory. Then we focus on values in Polish literature, studying Cz. Sikorski, L. Zbiegień-Maciąg, Ł. Sułkowski, A. Stachowicz-Stanusch and other. Second chapter includes Management by Values case study in production company basing on Artur Dunal's research. We try to answer a question - How values affect culture change management. Qualitative analysis includes description of the company, its management system, organizational rituals and so far culture change journey. Quantitative analysis comprises research on organizational culture using Cameron - Quinn competing values framework. Summary presents our reflections on journey that Polish business is to done to appreciate managing by values. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Drucker, P. F. (2009). Praktyka zarządzania, Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o.
 2. Fryzeł, B. (2005) Kultura korporacyjna. Poglądy, teorie, zarzadzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 3. Herman, A. (2011, 12.08). Pobrano 07.02. 2012 z lokalizacji http://www.valuecomesfirst.pl/management-by-values/
 4. Hofstede, G., Hofstede, G. J. (2007) Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu (wyd. Wydanie II zmienione), (M. Durska, Tłum.) Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 5. Kostera, M. (2010) Organizacje i archetypy, Wyd. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 6. Kostera, M., Hatch, M. J., Koźmiński, A. K. (2010) Trzy oblicza przywództwa. Menedżer - artysta - kapłan, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 7. Lachowski, S. (2012) Droga ważniejsza niż cel. Wartości w życiu i biznesie, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
 8. Nogalski, B., Dunal, A. (2012) Kultura organizacyjna - przedstawienie koncepcji, w: Kardas J. S., Przeobrażenia i wsparcie procesów zarządzania ludźmi, Studio Emka, Warszawa.
 9. Nogalski, B., Dunal, A. (2012a) Paradoks przywództwa organizacyjnego i dynamiki organizacji w zakładzie produkcyjnym branży motoryzacyjnej. Organizacja i kierowanie.
 10. Sikorski, C. (2009) Kształtowanie kultury organizacyjnej: filozofia, strategie, metody, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 11. Stachowicz-Stanusch, A. (2004) Zarządzanie poprzez wartości. Perspektywa rozowju współczesnego przedsiębiorstw, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 12. Stachowicz-Stanusch A. (2007) Potęga wartości: Jak zbudować nieśmiertelną firmę, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 13. Sułkowski, Ł. (2002) Kulturowa zmienność organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 14. Zbiegień-Maciąg, L. (2005) Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu