BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jołkiewicz Dorota (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
Tytuł
Etyczny wymiar globalnego rozprzestrzeniania się epidemii AIDS/HIV na świecie : zarys problemu
The Ethical Dimension of AIDS/HIV Outspreading in the World - Problem's Outline
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2009, vol. 12, nr 2, s. 55-64
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Zachowania zdrowotne, Globalizacja, AIDS, Choroby, Wartości i normy etyczne, Dokumentacja medyczna
Health behaviours, Globalization, AIDS, Illness, Value and ethical norms, Medical records
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wśród głównych przemian globalnych, które mają bezpośredni wpływ na zachowania zdrowotne oraz rzeczywisty stan zdrowia mieszkańców świata wymienić można m.in.: przemiany demograficzne (systematyczny wzrost liczby mieszkańców świata), zmiany struktury społecznej, sytuację ekologiczną, rozwój ekonomiczny, rozwój technologiczny oraz rosnącą sferę ubóstwa3. Wszystkie te czynniki leżą u podstaw transformacji epidemiologicznej czyli rozpoczętych na przełomie XX i XXI w. i nadal trwających przemian w strukturze chorób i przyczyn zgonów. Według prognoz epidemiologów w przyszłości zagrożeniem będą, już dziś obecne w społeczeństwach wysokorozwiniętych, choroby cywilizacyjne, nowotwory, wypadki i urazy, a także nowe choroby zakaźne. Typowym przykładem globalnego zagrożenia, nowej, przewlekłej, wyniszczającej i ciągle nieuleczalnej choroby zakaźnej, rozprzestrzeniającej się po całym świecie jest AIDS (ang. Acquired Immune Deficiency Syndrome - zespół nabytego upośledzenia odporności; zespół chorobowy obejmujący wiele schorzeń zakaźnych i nowotworowych, rozwijających się na skutek postępującego uszkodzenia układu immunologicznego człowieka, wywołanego wirusem HIV - Human Immunodeficiency Virus). (fragment tekstu)

AIDS is an example of the global threat. In my article I would like to present the most important ethical dilemmas related to global outspreading of AIDS/HIV epidemic in the world and also make an attempt of finding a possible solution. I assume that the dilemmas could be described in three basic dimensions: The first discussed ethical problem is related to treating sick people by the healthy people. We observe the discrimination of people suffering from AIDS/HIV and it stands in opposition to Christianity and Church which commands to accept sick people, to respect and help them. The second discussed aspect concerns ethical challenges that modern medicine must face regarding the out-spread of AIDS and HIV. On one hand, medical stuff who have contact with blood must incessantly confront their fear of infection with duty of helping people and providing medical care. On the other hand, medical professionals may encounter the moral dilemma how to keep medical records in secret and protect interests of people who are exposed to infection. The last important ethical dimension of global AIDS epidemic and other civilisation illnesses, which has been recently observed, is the polarization of the world in the field of health. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Leowski, Procesy globalizacji a zagadnienia zdrowia publicznego, [w:] J. Nosko (red.), Zdrowie publiczne w zmieniającej się Europie i Polsce, IMP, Łódź 2004, s. 97.
 2. W. Magdzik, Choroby zakaźne na przełomie wieków XX i XXI, [w:] J. Nosko (red.), Zdrowie publiczne w zmieniającej się Europie i Polsce, IMP, Łódź 2004, s. 66.
 3. V. Krawczyk-Wasilewska, AIDS studium antropologiczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2000, s. 7.
 4. S. Sontag, Choroba jako metafora. AIDS i jego metafory, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1999, s. 170.
 5. http://www.who.int/en/.
 6. http://www.unaids.org/en.
 7. A. Muszala (red.), Encyklopedia bioetyki. Personalizm chrześcijański, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2007, s. 32.
 8. L. Ratkowska, Wszędzie, ale nie tu...czyli kulturowe oblicze AIDS, [w:] B. Płonka-Syroka, T. Srogosz (red.),Zdrowie i choroba jako problem polityczny i społeczny. Medycyna w kontekście działań państwa, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2005, s. 189.
 9. J. Wojciechowka, Stygmat i dyskryminacja jako trzecia faza epidemii HIV/AIDS, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, s. 108.
 10. A. Leszczyński, AIDS. Epidemia w RPA i wojna o tanie leki, "Gazeta Wyborcza" 2001,13.04.
 11. R. Ciemięga, E. Stasiuk, AIDS nie daje o sobie zapomnieć, "Samo Zdrowie" 2005, 01.02.
 12. Orędzie Jana Pawła II, Chrystus nadzieją dla Afryki, "Nasz Dziennik" 2005, 12.02.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/2319
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu