BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczorowski Paweł (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Próba oceny wpływu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych na zasób bezrobocia rejestrowanego
An Attempt to Evaluate the Impact of the Payment of Health Insurance Premiums for Unemployed
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 281, s. 369-382, tab., wykr.
Tytuł własny numeru
Gospodarka w okresie globalnego kryzysu
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Składki ubezpieczeniowe, Opieka zdrowotna, Ubezpieczenia zdrowotne
Unemployment, Insurance premium, Health care, Health care insurance
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule pt. "Próba oceny wpływu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych na zasób bezrobocia rejestrowanego" Paweł Kaczorowski analizuje, jak wpływa opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych na zachowania osób bezrobotnych i wielkość bezrobocia w Polsce. (fragment tekstu)

Unemployment is still a major problem in terms of both social and economic. Registration at the Labour Office on the one hand is a declaration seeking work, on the other hand gives some benefits for unemployed. These benefits may be to some people of such importance that they prefer to remain in the stock of unemployment than seeking employment. This means that from an economic point of view, such persons should not be considered as unemployed. One of the benefits that unemployed gain by the registration in the Labour Office is getting health insurance. The rules are prepared to deprive the unemployed of these rights. This text presenting an attempt to estimate and characterize a group of people that these changes will affect. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. R. Layard, S. Nickell, R. Jackman, Unemployment. Macroeconomic Performance and the Labour Market, Oxford University Press, New York 2005
  2. E. Kryńska, Mobilność zasobów pracy w wybranych teoriach rynku pracy, [w:] Mobilność zasobów pracy. Analiza i metody stymulacji, E. Kryńska (red.), IPiSS. Warszawa 2000
  3. E. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009
  4. M. Socha, U. Sztanderska, Strukturalne podstawy bezrobocia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  5. GUS http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-20.htm [dostęp: 28.05.2012].
  6. P. Kaczorowski. P. Kubiak, E. Kwiatkowski, P. Pawlęga, G. Uściska, Nowoczesne systemy zabezpieczenia społecznego, [w:] Flexicurity w Polsce. Diagnoza i rekomendacje. Raport końcowy z badań, E. Kryńska (red.), MPiPS, Warszawa 2009.
  7. Bezrobocie rejestrowane, różne wydania, GUS, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu