BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przytuła Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Etnocentryzm indywidualny i organizacyjny w filiach zagranicznych korporacji w Polsce - wyniki badań
Individual and Organizational Ethnocentrism in Subsidiaries of Foreign Corporations in Poland - Research Results
Źródło
Nauki o Zarządzaniu / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 2 (15), s. 115-133, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Management Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Etnocentryzm, Ekspat, Korporacje międzynarodowe
Ethnocentrism, Expatriate, International corporation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest zdiagnozowanie objawów etnocentryzmu w filiach zagranicznych korporacji w Polsce. Przegląd dotychczasowego dorobku literaturowego i empirycznego autorów zagranicznych pozwolił na określenie przyczyn i skutków etnocentryzmu indywidualnego oraz organizacyjnego. Rezultaty badań własnych autorki potwierdzają, ze etnocentryzm widoczny jest zarówno w postawach menedżerów zagranicznych, jak i w strategiach zarządzania filiami w Polsce.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to diagnose the symptoms of ethnocentrism in subsidiaries of foreign corporations in Poland on the basis of empirical research. This paper presents partial results of the study, which was conducted in two research projects. From the first titled "Staff expatriate managers in multinational companies in Poland" (No. UMO- 2011/01/D/HS4/01700) questionnaire surveys were obtained from 112 expatriates working in Poland, in which the questions were asked about approach to the management of a subsidiary in Poland. The second research project concerned "Perceptions of expatriate managers by the Polish-managers." In the interviews 20 Polish managers working in branches of foreign corporations in Poland were involved.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2004.
 2. Czas dla polskich championów, "Newsweek", 6.01.2013.
 3. Drelich-Skulska B. (red.), Azja-Pacyfik. Obraz gospodarczy regionu, UE, Wrocław 2007.
 4. Duliniec E., Kulturowe uwarunkowania działań korporacji transnarodowych, [w:] J. Menkes, T. Gardocka (red.), Korporacje transnarodowe. Jeden temat, różne spojrzenia, SWPS, Warszawa 2010.
 5. Fink G., Intercultural Knowledge Research, Wirtschaftsuniversitat Wien, Austria, Research Institute for European Affairs, materiały konferencyjne, 2002.
 6. http://www.gmacglobalrelocationtrends.com.
 7. http://www.wfpma.com/publications/PDFs/wlv10n4.pdf (Executive Report 2000, CreME, Cranfield School of Management, Cranfield).
 8. http://www.worldwideerc.org/Resources/MOBILITYarticles/Pages/0311-bellon.aspx (4.12.2011).
 9. Jabłońska A., Ekspaci chwalą nas za niską korupcję, http://kariera.pb.pl (12.01.2010).
 10. Karaszewski W.i in., Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą w postaci inwestycji bezpośrednich, raport z badania, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, UMK, Toruń 2010.
 11. Kopp R., International human resource policies and practices in Japanese, European and the US multinationals, "Human Resources Management" 1994, no. 33(4).
 12. Lachiewicz S., Menedżerowie w strukturach władzy organizacji gospodarczych, PWE, Warszawa 2007.
 13. Magala S., Cross-Cultural Competence, Routledge, London-New York 2005.
 14. Matsumoto D., Psychologia międzykulturowa, GWP, Gdańsk 2007.
 15. Mead R., Andrews T., Zarządzanie międzynarodowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 16. Morgan G., Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 1997.
 17. Oleksyn T., Sztuka kierowania, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Warszawie, Warszawa 1997.
 18. Pocztowski A. (red.), Zarządzanie misjami zagranicznymi. Organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 19. Przytuła S., Pozyskiwanie menedżerów do przedsiębiorstw międzynarodowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2007.
 20. Rozkwitalska M., Bariery w zarządzaniu międzykulturowym, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 21. Schroeder J., Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, UE, Poznań 2010.
 22. Sculion H., Collings D. (red.), Global Staffing, Routledge 2006.
 23. Selmer J., Expatriate Management. New Ideas for International Business, Quorum Books, Westport, USA-UK, 1995.
 24. Stor M., Strategiczne międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, UE, Wrocław 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-6000
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu