BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mertl Jan (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Innovativeness of Small and Medium Enterprises as a Mean to Increase Their Market Competitiveness
Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw sposobem na podniesienie ich konkurencyjności na rynku
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 277, s. 153-168, rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
New Trends and Challenges in Innovative Entrepreneurship
Słowa kluczowe
Innowacyjność przedsiębiorstw, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Konkurencyjność rynkowa, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Enterprise innovation, Small business, Market competitiveness, Enterprise competitiveness
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw jest ściśle powiązana z możliwością wprowadzania w nich innowacji. Zagadnienia te są częścią omawianej w artykule analizy opartej na badaniach ankietowych oraz rozmowach, przeprowadzonych w losowo wybranych firmach z sektora MSP. Celem tych badań było stwierdzenie, jaki jest poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw oraz czy firmy wprowadzające innowacje zwiększają swoją konkurencyjność na poszerzającym się rynku. Określono również przeszkody utrudniające prowadzenie działalności innowacyjnej oraz źródła wykorzystywane przez MSP do finansowania nowych rozwiązań. Stosunkowo niski poziom innowacyjności polskich MŚP związany jest głównie z brakiem odpowiednich środków finansowych, wysokim ryzykiem oraz brakiem współpracy firm z instytucjami badawczo-rozwojowymi. (abstrakt oryginalny)

The paper presented by Jan Mertl draws attention to the issue of competitiveness of small and medium sized enterprises in the Polish economy, with particular emphasis on innovation as one of the main sources that influence the competitive advantage of enterprises. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bal-Woźniak T., Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw. Innowacyjność w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2006, p. 552-554.
  2. Baruk J., Zarządzanie działalnością innowacyjną, [in:] M. Brzeziński (red.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa 2001.
  3. Bogdanienko J. (red.), Zarządzanie innowacjami, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1998, p. 10.
  4. Brdulak H., Gołębiewski T., Wspólna Europa. Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2003, p. 15-18.
  5. Brzeziński M. (red.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa 2001.
  6. Conway S., Steward F, Managing and shaping innovation, Oxford University Press, Oxford 2009.
  7. Dworczyk M., Szlasa R., Zarządzanie innowacjami. Wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
  8. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
  9. Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
  10. Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu