BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pluta Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Umiejętność organizacji pracy własnej jako determinanta zapewnienia równowagi praca - życie społeczeństwa informacyjnego
The Aability to Organize One's Own Work as a Determinant of the Work-life Balance in the Information Society
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 32, s. 285-296, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Organizacja pracy, Zarządzanie czasem pracy, Badania ankietowe, Czas pracy
Information society, Work organisation, Working time management, Questionnaire survey, Working time
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule poruszono problem dominacji pracy w życiu współczesnych pracowników, co prowadzi do zaburzenia równowagi praca - życie. Ważne staje się więc poszukiwanie sposobów jej przywrócenia. Jednym z nich jest posiadanie kompetencji zarządzania czasem. Zatem celem artykułu jest prezentacja wyników badań nad umiejętnością zarządzania czasem przez przedstawicieli społeczeństwa informacyjnego, która stanowi podstawę do refleksji nad problemem równowagi praca - życie. (abstrakt oryginalny)

The problem discussed in the paper concerns the dominance of professional work in the lives of the contemporary employees, which leads to the disturbances in the work-life balance. There-fore, identifying methods of redressing the work-life balance becomes more important. Author suggests that one of the method is having skills of own work organization. According to that author presents results of the research on the ability to manage time by representatives of the information society, which provides the basis for a reflection on the problem of the work-life balance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borkowska S., Równowaga między pracą a życiem pozazawodowym, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 240, 2010.
  2. Jemielniak D., W poszukiwaniu straconego czasu, "Coaching" 1/2010.
  3. Leksykon zarządzania, PWN, Warszawa 2004.
  4. Merrill A.R., Merrill R., Mądre życie, Świat Książki, Warszawa 2004.
  5. Nydahl S., W ślepej uliczce pośpiechu, "Forum" 1/2011.
  6. Pluta A., Proces zarządzania organizacją [w:] Podstawy organizacji i zarządzania, red. B. Dobrodziej, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
  7. Polak E., Wyzwania i zagrożenia dla rynku pracy na tle współczesnych przemian społeczno-ekonomicznych. Wybrane zagadnienia, "Współczesna Ekonomia" 3/2010.
  8. Veblen T., Teoria klasy próżniaczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1971.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu