BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwarciński Tomasz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Dostępność usług transportowych jako kryterium oceny publicznego regionalnego systemu transportowego
Accessibility of Transport Services as Criterion Measure of Public Regional Transport System
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, nr 143, s. 230-236
Tytuł własny numeru
Współczesne uwarunkowania rozwoju transportu w regionie
Słowa kluczowe
Usługi transportowe, System transportowy, Transport publiczny, Transport regionalny
Transport services, Transport system, Public transport, Regional transport
Uwagi
summ.
Abstrakt
W obszarze analizy związanej z dostępnością transportową mieszczą się pojęcia "dostępności usług transportowych" oraz "dostępności komunikacyjnej". Trzeba przyznać, że analiza tych pojęć nie jest tak szeroko traktowana w literaturze przedmiotu, jak ogólne zagadnienie dostępności transportowej. Celem opracowania jest analiza zagadnienia dostępności usług transportowych w odniesieniu do przewozów pasażerskich jako kryterium oceny systemu transportowego w regionie. Szerzej odnoszono wątki teoretyczne i praktyczne do transportu samochodowego oraz kolejowego uznając je za podstawowe elementy współtworzące wewnętrzny regionalny system transportowy. (fragment tekstu)

Transport accessibility can be considered as one of the assessment measure of transport. It should be stressed that its measurement is based on the analysis of transport infrastructure. The general thesis can be accepted which assumes that improving accessibility is conditioned by the development, expansion or modernization of transport infrastructure. In the analysis associated with the transport accessibility is the concept of accessibility of transport services and communication accessibility. It must be admitted that the analysis of these concepts is not as widely regarded in the literature as the general problem of transport accessibility. Accessibility of transport services is conditioned by an area of gravity, cohesion, transport system, number of transport points, transport suprastructure and organization of the carriage process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Kubalski, P. Małek, K. Mroczek, Komunikacja autobusowa, WKiŁ, Warszawa 1968.
  2. P. Małek, Ekonomika transportu, PWE, Warszawa 1977, s. 142.
  3. B. Bogdaniuk, Integracja pasażerskiego transportu regionalnego warunkiem rewitalizacji linii kolejowych, w: Infrastruktura transportowa szansą i barierą rozwoju regionalnego, red. J. Łacny, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz 2008, s. 73.
  4. A. Stefańska, Przybywa pasażerskich przewoźników kolejowych, "Rzeczpospolita" 2011, nr 254, s. B 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu