BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Letkiewicz Andrzej (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Zasady finansowego regulowania funkcjonowania przedsiębiorstw transportu publicznego
Principles of Financial Regulation of Functioning Enterprises of Public Transport
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, nr 143, s. 237-245
Tytuł własny numeru
Współczesne uwarunkowania rozwoju transportu w regionie
Słowa kluczowe
Regulacja ekonomiczna, System gospodarczy, Transport publiczny, Przedsiębiorstwo transportowe
Economic regulations, Economic system, Public transport, Transport company
Uwagi
summ.
Abstrakt
Regulacyjny wymiar systemu gospodarczego wyznacza przedsiębiorstwom granice funkcjonalne, w ramach których podmioty gospodarujące poszukują swego stanu równowagi funkcjonalnej, w tym na poziomie finansowym. Znajomość własnych prawidłowości funkcjonalnych - mechanizmów działania w zestawieniu z zewnętrznymi ogólnymi dla wszystkich, jak i specyficznymi dla ściśle zdefiniowanych podmiotów (w tym przypadku przedsiębiorstw transportu publicznego), pozwala podmiotom na podejmowanie działań racjonalnych z punktu widzenia celu działalności gospodarczej. Stąd celem opracowania jest zaprezentowanie postulowanych zasad regulacyjnych (zawartych w ustawie o publicznym transporcie drogowym), które jednoznacznie definiują zakres swobody podmiotów świadczących usługi tego typu - konkurencja regulowana i stają się podstawą tworzenia specyficznych regulatorów funkcjonalnych podmiotów w wymiarze finansowym. (fragment tekstu)

Regulator is a deliberately chosen design information, created to designate businesses to the area of freedom. Financial regulators of companies determines the rules for the operation in terms of income and expenses. Functional regulation of public transport concern social objectives. The regulating competition is a fundamental regulator in public transport. The provision of public services is possible when operator win the tender, which an essential element of the offer is the cost of realization. This causes a reversal of the philosophy of the financial optimization in calculating financial results public operators, because procedure of financial results calculation starts not from incomes but starts from costs of realization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Kaja, Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007, s. 34-37.
  2. S. Mynarski, Elementy teorii systemów i cybernetyki, PWN, Warszawa 1979, s. 94-95.
  3. A. Letkiewicz, Mechanizmy zapewnienia równowagi finansowej przedsiębiorstw z wykorzystaniem pętli sprzężeń zwrotnych, w: Współczesne przedsiębiorstwo. Zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu, T. 4, red. J. Fryca, J. Jaworski, Wyższa Szkoła Bankowa, Gdańsk 2009, s. 178-179.
  4. K. Szałucki, Przedsiębiorstwa transportowe. Warunki i mechanizmy równowagi, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1999, s. 48.
  5. J. Czekaj, Z. Dreszer, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 13-16.
  6. W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 1998, s. 97.
  7. A. Mytlewski, Monitoring ekonomiczny przedsiębiorstw, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2007, s. 87-90.
  8. A.S. Grzelakowski, Polityka transportowa RP - dylematy i kontrowersje wobec wyzwań integracyjnych (UE) i globalnych, w: Transport a Unia Europejska. Polski transport w europejskiej perspektywie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu Lądowego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, s. 313.
  9. R. Krystek, Polityka transportowa na lata 2005-2025, w: Transport a Unia Europejska. Polski transport w europejskiej perspektywie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu Lądowego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, s. 19
  10. K. Grzelec, Funkcjonowanie transportu miejskiego w warunkach konkurencji regulowanej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2011, s. 54.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu